Jestliže stavíte nebo rekonstruujete, nebo dokonce stavbu či rekonstrukci teprve připravujete, je pro vás tenhle díl asi zbytečný, protože nemáte sebemenší důvod, proč instalovat bezdrátovou zabezpečovací signalizaci, když si můžete během stavby nechat položit kabely. Pokud už bydlíte, je tenhle článek právě pro vás. Bezdrátové zabezpečovací systémy V první řadě je nutné upozornit na fakt, že i u bezdrátového zabezpečovacího zařízení se většinou nevyhnete instalaci kabelů. K řídící ústředně je potřeba dovést kabel se síťovým napájením, zpravidla je i potřeba propojit řídící ústřednu s ovládací klávesnicí a přijímačem a při instalaci venkovní zálohované sirény je nutné propojit tuto sirénu s ústřednou. Pokud používáte telefonní komunikátor pro připojení k pultu centralizované ochrany, nebo hlasový hlásič pro oznámení poplachu na běžná telefonní čísla, přistupuje k tomu nutnost napojení tohoto hlásiče na telefonní linku. Když už se rozhodnete pro instalaci bezdrátových komponentů, je nutné, aby měly kontrolované spojení s ústřednou. To znamená, že při ztrátě signálu z detektoru bezpečnostní sytém oznámí chybu, protože v opačném případě nepoznáte, že příslušnému detektoru došla baterie nebo má poruchu. Dále je vhodné, aby řídící ústředna elektrické zabezpečovací signalizace uměla ohlásit potřebu výměny baterie v detektoru v dostatečném předstihu před jejím úplným vybitím, aby byl přenos signálů mezi detektory a ústřednou kódován a aby nebylo možné samovolně do systému vřadit jiné detektory než ty, které v systému mají být přiřazeny. Jinak se může stát, že se mohou dva bezdrátové systémy například ve dvou bytech v jednom domě navzájem ovlivňovat a vyhlašovat poplachy i v jiném bytě než ke kterému patří, nebo že zloději při kvalifikovaném pokusu o překonání alarmu použijí cizí frekvence pro odrušení přenosu nebo pro jeho simulaci. Další problémy mohou vzniknout u montovaných staveb nebo v místech, kde jsou použity sádrokartonové příčky na kovových konstrukcích, protože u nich dochází k odstínění radiového signálu. Třeba montované domy s kovovou kostrou panelů tvoří prakticky faradayovu klec, která spolehlivě zamezí šíření radiových signálů z detektorů. V neposlední řadě je problémem i fakt, že sortiment bezdrátových detektorů je mnohem užší než sortiment detektorů s klasickým kabelovým připojením, u kterých je tak lepší možnost výběru a přizpůsobení podmínkám střežených prostorů. Bezdrátové bezpečnostní systémy jsou tedy vhodné pro použití v již používaných prostorách nebo například v památkových objektech, kde nelze provést klasickou kabeláž, ale máte-li možnost během stavby nebo rekonstrukce položit kabely a instalovat běžné detektory, lze tuto variantu jedině doporučit. www.acces.cz