Z výzkumů veřejného mínění vyplývá, že v dnešní době výrazně stouply obavy občanů o majetek, život a zdraví. Díky tomu se do popředí dostala i zabezpečovací technika, která by nás měla chránit, problém elektronického zabezpečení bytů,a také připojení domácností na pult centralizované ochrany neboli PCO. Účelem pultu centralizované ochrany je rychlé předání signálu, pokud dojde k neoprávněnému vniknutí či při vzniku požáru,a tím by pro stovky bytů vznikla možnost poměrně rychlého zásahu výjezdové skupiny. Přičemž se dá PCO přenášet drátově i bezdrátově. Při drátovém přenosu je obvyklé, že se PCO připojuje prostřednictvím telefonních rozvodů. V takovém případě účastník hradí přenos signálu jako každý jiný telefonní hovor. Negativní přístup v otázkách ochrany majetku a zdraví osob se dnes dotýká v plné novostaveb a jejich obyvatel. Ti se pak musí postarat o zabezpečení obydlí a vybudovat si jej sami a to velmi pracně a nákladně. Není tedy divu, že stavebníci v této věci začínají měnit svůj názor na takový neekonomický postup a tudíž s dostavbou domu již chtějí mít i kompletní zabezpečení (zkoušené a certifikované mechanické zábranné prostředky, EZS a EPS vyplývajících z pojistných podmínek jednotlivých pojišťoven). Proto, pokud se jedná o zabezpečení obydlí a zdraví osob, mělo by se uvažovat o jeho zařazení již při předprojektové a projektové přípravě. Při předprojektové přípravě je nutno pamatovat na konečný výsledek, který by měl spojovat jak užitkové vlastnosti z hlediska bydlení, tak bezpečnostní stránku s kulturou bydlení i jeho okolí, tak i finanční efektivitu a vhodné architektonické umístění objektu. Je dobré vědět, že možnost instalace zabezpečovací techniky při výstavbě sídlištních celků je možno řešit již při územní přípravě dle Stavebního zákona č. 50/76 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při tomto kroku hrají důležitou roli především obce, které tento základní stavební dokument schvalují. To znamená, že při výběru stavebních pozemků a přípravě staveb pro územní řízení je zapotřebí zvážit a rozhodnout o použití zabezpečovací techniky ve standardním vybavení. V případě že tomu tak je, pak je nutné v takové fázi počítat s projektováním mechanického a elektronického zabezpečovácího zařízení v bytové jednotce (typizované podle kategorie rizik) a jeho připojení na PCO, dále z přenosem signálu na PCO, který by měl být umístěn nejlépe ve středu sídlištního celku, a v neposlední řadě s projektovým zajištěním služebny PCO a s projektovým řešením elektromagnetické kompatibility spojení. Pokud by se dodržel výše popsaný postup, bylo by jeho výsledkem racionální využití investic - možné je při výstavbě inženýrských sítí instalovat novou speciální síť, která není závislá na síti telekomunikační. Do projektu by bylo možné ještě zařadit na speciální přání budoucího majitele nadstandardní zabezpečovací systémy jako otřesového čidla na nepřenosný trezor, bezdrátové tísňové tlačítko atd. Vyvedení sítě by bylo v jednom místě s umístěním PCO, kde by byl signál přijímán přímo zásahovou jednotkou policie nebo sjednanou soukromou bezpečnostní službou. Možnosti připojení na PCO mohou být ještě doplněny dalšími technickými a organizačními možnostmi, např. kontrolovaný přístup osob i vozidel, kartové a klíčové systémy či biometrické snímače. Bylo by však krásné, kdyby bytům nescházelo alespoň vybavení základními prvky komplexního zabezpečovacího systému (mechanickými zábrannými prostředky). Zatím tomu tak bohužel není a je faktem, že většina realitních kanceláří a firem, které se takovým druhem výstavby zaobírají ani nenabízejí dostatečné zabezpečení a ochranu budoucím obyvatelům. Obvykle argumentují tím, že kvalitní zabezpečovací systém celou stavbu zbytečně prodražují, což je falešný poplach. Neboť finanční požadavky na atestovanou zabezpečovací techniku představují řádově jen promile z celkových nákladů na stavbu. Pro pozitivní překonání takových názorů by mohly mít hlavní slovo pojišťovací subjekty, které by mohly mít velký zájem na tom, aby se snížila pojistná rizika a následné proplácení pojištěných věcí, neboť zabezpečovací technika toto do jisté míry dokáže. Pokud se pojišťovnám skutečně jedná o zákazníky neměly by váhat vstoupit již do fáze předprojektové přípravy stavby a tam uplatnit svou pojistnou politiku. Snad se stane samozřejmostí každého z obytných domů alespoň základní vybavení komplexního zabezpečovacího systému.