Dnes se již u nás ve stavebnictví dospělo k jistému pokroku, alespoň po vzhledové stránce. Nyní jsou čím dál častěji k vidění komplexy staveb, větších obytných celků, které se značně od paneláků, v dřívější době velmi "oblíbených", značně liší svou vzhledovou strukturou. Nezměněný však nadále zůstává fakt, že se jedná o stavby, na které by se měly vztahovat platné stavební předpisy. Nadále v nich chybí zabezpečovací technika, která by nám zabezpečila majetek a nás samotné. Řekněme si upřímně, komu z nás by se chtělo, po nastěhování do nového bytu nebo rodinného domu se ještě dodatečně pouštět do stavebních úprav, které bývají nutné zvláště v těch případech, kde se na oprávněné bezpečnostní požadavky v předprojektové a projektové přípravě poněkud zapomnělo? Asi nikomu. V praxi lze zabezpečení majetku a osob z převážné části zajistit instalací systémů elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) a elektrické požární signalizace (EPS) ve stavebních objektech. Aplikace těchto systémů je předepsána příslušnou ČSN především v obytných sídlištních celcích, skladech, v obchodech a dalších objektech občanské vybavenosti. Pro systémy EZS stále platí zastaralá ČSN 334590, která neodráží dnešní skutečné technické možnosti uvedených zařízení. Je pravděpodobné že se v dohledné době nahradí novou normou podle návrhů příslušných evropských předpisů. V zemích evropské unie se totiž prosazuje nový trend bytové výstavby, kde se klade velký důraz právě na technické zabezpečení budov, a tím i na zabezpečení jejich obyvatelem. Takové budovy jsou bezpečnější, zato podmínky pro kriminalitu jsou horší. Při urbanistickém zpracování novostavby jsou v přímém kontaktu a spolupráci architekti a policisté. U takového plánování se hlavně klade důraz na oživení ulic, odstranění různých zákoutí a uzavřených stezek, na opětovné sloučení bydlení a nakupování a zabezpečení staveb. Samozřejmě není cílem výstavba připomínající nedobytnou pevnost, ale především pohodlný a útulný příbytek, kde není nouze ani o bezpečnost. Též se v některých zemí EU provádí certifikace domů a bytů vhodně zabezpečených proti vloupání, která je často prováděna jednotlivými policejními zbory. Pro příklad se dá uvést Nizozemsko, kde je certifikována většina nově vystavěných bytů a domů. Pro schválení nové výstavby je zapotřebí řada kombinací certifikací bezpečnosti bytu, domu a okolního prostředí, atd. K tomu aby mohl být certifikát udělen musejí být splněny ve všech třech oblastech bezpečnostní podmínky. Pokud jde o certifikát na starší zástavbu, pak se certifikují jednotlivé části samostatně. Normy jsou dány centrálně a dotýkají se různých aspektů domu a jeho prostředí. Norma například určuje jakou mají mít odolnost dveře, pro kolik bytů má sloužit jeden vchod a výtah a další věci. Je samozřejmostí, že stavební zákon dále formuluje předpoklady pro moderní a bezpečné bydlení. Jako příklad můžeme uvést hned první ustanovení zákona, které platí v SRN, že se ve všech fází přípravy, což zahrnuje plánování a dokončování staveb se nesmí opomínat ani schvalování orgánem teritoriální kriminální policie. Dalším příkladem může být třeba včasné zařazení zabezpečovací techniky do kompletního procesu stavby, kde je pro tak včasný vstup předpokladem činnost západních pojišťovacích subjektů, které na to přispívají různými způsoby, například formou slevy. Jak je tomu u nás si povíme příště.