Už rozdělení schodů není jen tak. Schodiště se rozdělují na vnitřní a vnější, na přímá, lomená, točitá, podle materiálu, podle využití… A podle konstrukce stupňů.

  • Rampová (s výškou stupně 85 až 130 mm)
  • Mírná (130 až 150 mm)
  • Běžná (150 až 180 mm)
  • Strmá (180 až 210 mm)
  • Žebříková (210 až 240 mm)

Bezpečnost

Schody Autor: JAP FUTURE Autor: JAP FUTURE

Základním předpokladem bezpečné chůze po schodech je, že všechny stupně jsou stejně vysoké a stupnice široké tak, aby se na ně pohodlně došláplo, zároveň nesmí být schody příliš strmé. Z těchto předpokladů se odvíjí výpočet stupně pro běžné schodiště 2*h+b = 600 až 630 mm (h výška stupně, b šířka), minimální šířka ramene schodiště je 90 cm.

Podle stavebních norem musí být schody opatřeny zábradlím, bohužel ne vždy je tato podmínka dodržena. Parametry pro zábradlí jsou jednoznačně daná a určuje je vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Pro domácnosti s malými dětmi se nedoporučují zábradlí s vodorovnými tyčovými prvky, i když splňují dané podmínky, protože děti po nich mohou lézt jako po žebříku.

Schodiště musí být dobře osvětleno, osvětlení by však nemělo být s automatickým časovačem, který může světlo zhasnout, když se člověk pohybuje po schodech. Funkční i esteticky zajímavé je osvětlení instalované do podstupnic nebo boční osvětlení bodovými světly ve výšce přibližně 20 až 30 centimetrů nad stupnicemi.

Výška zábradlí je svislá vzdálenost mezi horní hranou zábradlí a spojnicí nezkosených hran schodišťových stupňů. Základní výška zábradlí je 100 cm. V případě, že hloubka volného prostoru je menší než 3 m, lze zvolit sníženou výšku zábradlí 90 cm. Pokud zábradlí není plné, ale s mezerami, musí mezery splňovat tyto požadavky:

  1. Svislé a šikmé mezery nesmí být větší než 12 cm
  2. Vodorovné nesmí být větší než 18 cm
  3. Mezera mezi pochozí plochou a výplní nesmí být větší než 12 cm

Slovníček pojmů

Stupeňjednotlivý schod
Stupnicehorní plocha schodišťového stupně
Podstupnicepřední svislá plocha schodišťového stupně
Ramenoprostorový prvek sestávající se z jednotlivých schodišťových stupňů, jenž spojuje dvě různé výškové úrovně, včetně nosné konstrukce, která podpírá samostatné stupně
Podestavodorovná deska, která spojuje jednotlivá schodišťová ramena
Schodnicenosná část schodišťového ramene, je šikmo uložená a podepírá jednotlivé stupně (může být buď jedna středová, nebo dvě boční)