Bezpečnost začíná mezi vlastními čtyřmi stěnami domu či bytu. Proto by v moderních obydlích neměly chybět hlásiče kouře. Zvláště ve spánku, Hlášič kouře ABB Bush-Rauchalarm® Autor: archiv kdy lidský čich není aktivní, tyto přístroje spolehlivě upozorní svým pronikavým akustickým signálem na začínající požár již ve stádiu doutnání, a můžou tak zabránit ztrátám na majetku a životě.

Hlásiče kouře ABB Busch-Rauchalarm® pracují na fotoelektrickém principu změny kmitočtu světla dopadajícího na snímač, tj. reagují na změnu zabarvení okolí již jemným dýmem. Tato změna převedená na elektrický signál iniciuje velmi nepříjemný 85dB zvukový alarm přímo v přístroji.

Po odeznění příčiny aktivace se poplachový signál cca po 30 sekundách automaticky vypne a snímač přístroje je připraven pro vyhodnocení další změny. Součástí hlásiče je testovací tlačítko, jehož stisknutím lze kdykoliv prověřit správnou funkci hlásiče.

Aby byla zajištěna stoprocentní funkčnost, je přístroj napájen z 9V baterie a tedy nezávisle na výpadku sítě. Spolehlivost napájení je ještě podpořena včasnou signalizací poklesu Autor: archiv napětí baterie signálem alarmu (odlišným od požárního poplachu), nemožností montáže hlásiče, není-li vložena baterie, a dále funkcí autodetekce snímače, kdy každých 40 s blikne LED dioda v testovacím tlačítku. Životnost nového typu baterie, která se dodává jako součást hlásiče, je 10 let.

Hlásiče kouře ABB vyhovují vyhlášce č. 23/2008 Sb.o technických podmínkách požární ochrany staveb, kdy v nových rodinných a bytových domech je povinná instalace hlásičů kouře.

Ve smyslu této vyhlášky postačí jediný přístroj v části vedoucí k východu z bytu, je-li podlahová plocha do 150 m2. Přístroje Busch-Rauchalarm® jsou použitelné i pro rozsáhlejší prostory, jako jsou vícepatrové rodinné domy nebo veřejné budovy.

Rozmístění hlásičů v budově Autor: archiv Vestavnými komunikačními moduly je možné bezdrátově propojit až 40 přístrojů mezi sebou. Poplach při vývinu kouře v jedné místnosti je současně vydáván i hlásiči ve všech ostatních prostorách, kde jsou namontovány. Smyslem tohoto propojení v síti je varování i z odlehlejších částí objektu, odkud by signál alarmu nebyl přes svou razanci slyšitelný.

Komunikační moduly jsou vybaveny i kontaktem pro případné propojení do zabezpečovacích systémů či do inteligentní elektroinstalace ABB pro podání informace o požáru mimo objekt.

Z hlediska zásad pro montáž je nutno dodržet tyto: maximální výška místnosti 6 m, minimální vzdálenost od pevných předmětů 0,5 m, minimální vzdálenost od štítu půdního prostoru 0,3 m. Přibližný dosah snímání je cca 7,5 m.

K namontování samostatného přístroje není nutná odborná firma. Tím, že není připojen k elektrické síti, stačí podle návodu k instalaci jeho mechanické připevnění na strop.

Více informací na http://www.abb-epj.cz/.