Povinná registrace kamerového systému

Předně je třeba si uvědomit, že v okamžiku, kdy kamerový systém umožňuje provádět záznamy pořizovaných záběrů, jejichž prostřednictvím lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu zachycenou na záznamu, dochází ke zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („ZOOÚ“). Takové zpracování je dle § 16 ZOOÚ nutné oznámit Úřadu. Jinými slovy, kamerový systém je třeba u Úřadu registrovat. Naopak provozování kamerového systému v režimu on-line, tedy bez pořizování záznamů, nelze dle Úřadu považovat za zpracování osobních údajů. Takové kamerové systémy proto nepodléhají registraci ani kontrolním pravomocem Úřadu. I pro kamerové systémy se záznamem nicméně existují výjimky. Jedná se například o případy, kdy pořizování kamerového záznamu ukládá zvláštní zákon (např. zákon o Policii ČR, zákon o loteriích apod.). Oznamovací povinnost se dále nevztahuje na případy, kdy zpracování osobních údajů z kamerových záznamů provádí fyzická osoba výlučně pro svou osobní potřebu. Instalujete-li si kamerový systém na vlastním pozemku výhradně za účelem ochrany svého majetku, registrace se vás tedy netýká. Pozor je však třeba dát na to, abyste nepřekročili zákonem nastavené mantinely.

Kamera nesmí zabírat víc, než je třeba

Nejčastějším prohřeškem při instalaci kamerového systému na soukromém pozemku bývá skutečnost, že kamery snímají nejen vlastní pozemek, ale i část sousedního pozemku či přilehlého veřejného prostranství (např. ulici či park sousedící s pozemkem). Takové případy nejsou dle Úřadu akceptovatelné a Úřad vám při kontrole může uložit nemalou pokutu. Dle oficiálního stanoviska Úřadu je za účelem ochrany svého majetku možné monitorovat soukromý pozemek, objekt, byt včetně vstupu nebo soukromé parkovací místo. Ani takovým povoleným užíváním kamerového systému však nesmí docházet k nadměrnému zásahu do soukromí jiných osob. Dochází-li například do vašeho domu pravidelně uklízečka, je třeba ji o přítomnosti kamerového systému informovat a ideálně si vyžádat i její souhlas se zpracováním osobních údajů. Ani tak není například přípustné instalovat kamerový systém v úklidové místnosti, kde se uklízečka převléká do pracovního oděvu.

Zveřejňovat záznamy bez souhlasu je zcela vyloučeno

V případě, že jste si na svém pozemku nainstalovali kamerový systém a následně došlo k incidentu, který tento systém zaznamenal (např. zachycení zloděje při vloupání do domu), můžete samozřejmě pořízený záznam předat Polici ČR za účelem vyšetřování. Nejste však za žádných okolností oprávněni takový záznam zveřejnit, např. na sociálních sítích. Nejvyšší správní soud judikoval, že to by bylo možné pouze za předpokladu existence výslovného souhlasu osoby zachycené na záznamu. Představa, že vám zloděj uděluje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro účely zveřejnění kamerového záznamu, je vskutku úsměvná. Proto se raději vlastním aktivitám při pátrání po zloději přes sociální sítě vyhněte.


Partnerem rubriky je Chytrý rádce, s. r. o., společnost zabývající se právním a finančním poradenstvím v oblasti nemovitostí, a poradenstvím při koupi nemovitosti, především pak zajišťuje podrobný controlling stavby, který dá klientovi srozumitelný pohled na technický stav nemovitosti. www.chytryradce.cz (6/17)


ALE TO NENÍ VŠECHNO! CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 9/17. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: predplatne-casopisu@vlmedia.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 272 015 015. Je tu možnost i elektronického předplatného pro vaše mobilní telefony, počítače či tablety.