V minulém článku jsme si vysvětlili jak pracuje telefonní linka ISDN a jak je možné na ni připojit koncová zařízení s analogovým výstupem pro běžnou telefonní linku. Dnes se budeme podrobněji věnovat problematice připojení analogového telefonního komunikátoru bezpečnostní ústředny. Nejprve je potřeba znát, jak komunikátor bezpečnostní ústředny pracuje při připojení na běžnou analogovou linku. Je přitom lhostejné, zda se jedná o komunikátor datový, určený pro připojení k pultu centralizované ochrany, nebo o komunikátor hlasový, který vám při poplachu zavolá na telefon například zprávu „Pomoc, máme doma zloděje“. Princip je v obou případech stejný. Běžná analogová linka je zavedena nejdříve na vstup komunikátoru bezpečnostní ústředny a pak se vede z výstupu komunikátoru k dalším zařízením – faxům, telefonům, modemům atd. Když se bezpečnostní ústředna rozhodne telefonovat, odpojí prostě všechna zařízení na výstupu, zavěsí a opět vyzvedne linku (tím zruší případný probíhající hovor), vytočí číslo a předá potřebné informace. Nakonec opět připojí koncová zařízení. Linka tedy musí být zapojena tak, aby bezpečnostní ústředna mohla zrušit probíhající hovor a zavolat si. To by nebylo možné, kdyby před bezpečnostní ústřednou byl ještě nějaký telefon. Jak ale tohle zařídit u linky ISDN, u které jsou k dispozici dva komunikační kanály a na sběrnici je možné připojit až osm komunikačních zařízení? Pokud máte bezpečnostní ústřednu s ISDN komunikátorem, je to snadné. Protože ale většina ústředen disponuje pouze komunikátorem pro analogovou linku, je potřeba ji na sběrnici připojit pomocí terminálového adaptéru, který musí umět tři věci: pracovat i při výpadku sítě, uvolnit blokovaný komunikační kanál a odpojit sběrnici. Ideální je, když je terminálový adaptér napájen 12V z bezpečnostní ústředny. Ta je totiž vždy zálohovaná vestavěnou baterií, takže zařízení může hlídat a komunikovat i při výpadku sítě v objektu. Nelze totiž použít nouzový režim síťového zakončení ISDN linky, protože síťové zakončení sice umí napájet ISDN telefon, ale většina terminálových adaptérů je napájena samostatně. Pokud nelze napájet terminálový adaptér 12V, je třeba použít UPS s takovou kapacitou, která zajistí funkci terminálového adaptéru po stejnou dobu, jakou vydrží záložní baterie v bezpečnostní ústředně. Požadavek na uvolnění blokované linky je jasný. Pokud by se použil běžný terminálový adaptér a po obou B-kanálech by probíhal hovor, nedostala by bezpečnostní ústředna volnou cestu, po které by mohla volat. Je tedy potřeba, aby adaptér uměl v tomto případě jeden B-kanál zavěsit a uvolnit ho pro komunikaci bezpečnostní ústředny. Odpojení sběrnice je také nutná věc. Když totiž zkratujete sběrnici, není možné volat z žádného telefonu, který je ke sběrnici připojen. Ke zkratu sběrnice přitom může dojít nejenom při poruše některého z připojených zařízení, ale i úmyslně. Je tedy potřeba, aby terminálový adaptér komunikátoru bezpečnostní ústředny v případě zkratu odpojil sběrnici k dalším zařízením a tak si zajistil možnost volání (samozřejmě pokud není sběrnice zkratována mezi síťovým zakončením a terminálovým adaptérem). Z toho vyplývá, že tento adaptér musí být na sběrnici připojen jako první zařízení. V žádném případě tedy pro připojení komunikátoru bezpečnostní ústředny nelze použít standardně dodávané ISDN modemy nebo ISDN telefony s vestavěným terminálovým adaptérem, ale vždy je nutné použít adaptér určený pro použití v zabezpečovací technice. www.acces.cz