V druhé polovině září proběhne v Praze a v Kladně v pořadí již třetí bienále Industriální stopy. Jeho cílem je prozkoumat a popularizovat možnosti využití objektů s průmyslovou minulostí k novým účelům. Vedle odborných programů je připravena řada akcí určených i nejširší veřejnosti: od výstav až po koncerty a divadelní performance. Hlavními pořadateli jsou Výzkumné centrum průmyslového dědictví při Českém vysokém učení technickém v Praze, Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Statutární město Kladno. Program letošního 3. mezinárodního bienále Industriální stopy zahrnuje odborné konference, výstavy, performance a koncerty v netradičních prostorách a exkurze. Pořadatelé se pro letošní ročník zaměřili na témata, jako jsou mapování objektů a atmosféry - bilance využitých i ztracených šancí - obrazy mizejícího industriálního světa - konverze a recyklovatelnost průmyslového kulturního dědictví jako součást trvale udržitelného rozvoje - ekonomické, technické, ekologické a legislativní bariéry či limity autenticity. "Od letošního bienále očekáváme propojení pohledů o zájmů více profesí, architektů, divadelníků, památkářů, scénografů, výtvarníků, zainteresování odborné i široké veřejnosti na téma, které má mnoho přesahů, od hledání nového využití industriálních (většinou již opuštěných) staveb až po nečekané zážitky a podněty umělecké inspirace. S tím bezprostředně souvisejí právě nejrůznější akce, výstavy a performance v autentickém prostředí bývalých továren a dolů, objevování alternativních cest jejich oživění. Významným posunem oproti předcházejícím ročníkům pak bude i účast řady odborníků a zajímavých kulturních osobností ze zahraničí." říká Benjamin Fragner z Výzkumného centra průmyslového dědictví při Českém vysokém učení technickém v Praze, které je jedním z hlavních pořadatelů. Hlavní částí bienále je třídenní odborná konference v bývalé kanalizační čistírně odpadních vod v Bubenči (Ekotechnické muzeum), které se zúčastní řada odborníku ze zahraničí i ČR. Ve třech programových blocích se účastníci mimo jiné seznámí se zkušenostmi s konverzemi industriálních objektů v zahraničí a možnostmi jejich užití. Další důležitou částí programu bude pro bienále připravená výstava Industriální stopy, reflektující realizace konverzí industriálních objektů za posledních pět let u nás. Na výstavě v Karlínských studiích se mimo jiné představí realizace Městské knihovny Prahy 5 (bývalá Smíchovská tržnice), kancelářská budova Kotelna a MachineHouse v Karlíně nebo brněnská Vaňkovka. Součástí bienále je dále celá řada výstav určených i široké veřejnosti. Jsou to například výstava německé meziválečné architektury F. Schuppa a M. Kremmera Symetrie a symbol v Národním technickém muzeu, výstava evropských průmyslových lokalit s názvem Working Heritage na Staroměstské radnici, výstava a workshop Dagmar Šubrtové s názvem Výjimečný stav - Ženy mezi horníky, které se uskuteční v atraktivním prostředí Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařících u Kladna. Během září proběhne přímo na několika místech v Kladně, např. Pěší zóna či Vojtěšská huť, několik tematických výstav. Areál bývalé Vojtěšské huti po několik večerů ožije také díky celé řadě českých i zahraničních umělců z oblasti divadla, hudby, filmu, světelného a hudebního designu. Ti ve spolupráci se sdružením mamapapa připravují společný "site-specific" projekt s názvem Kladno + - Záporno. Pro příznivce "živého umění" v netradičních prostorách je připraven i česko-finský projekt Yellow Ball propojující film a tanec. Na předposlední den bienále je připraven koncert České komorní filharmonie s dirigentem Jaroslavem Brychem, který jistě poskytne silný umělecký zážitek v prostorách dolu Mayrau ve Vinařících u Kladna. V programu bienále samozřejmě nechybí ani exkurze. První z nich mapuje realizace konverzí industriálních objektů v Praze a druhá zájemce provede po industriálních objektech Kladna. Zdroj: Tisková zpráva VCPD Foto: VCPD