Projekt Big Deal mapuje fenomén rychlého vzestupu mladé generace českých architektonických studií přes jejich průlomové projekty. Výběr ateliérů poukazuje na různorodost domácí scény a narušuje zažitý stereotyp o přímočarém vývoji české architektury. Při mapování cest, kterými se ubírají jednotlivá studia, se autoři projektu snaží najít podstatný zvrat, který předurčil další tvorbu ateliéru a v mnoha případech byl i zásadním důvodem jeho vzniku.

A69: Bytový dům Z, Praha 5 Autor: archiv

Nejde jim výhradně o pochopení a odhalení mechanismů rozvoje architektonického ateliéru, ale ukazují i úskalí prosazování se a hledání cesty v tvůrčím procesu architekta. "Od začátku nás zajímal vztah architekta a zadavatele stavby, ať už jde o vztah architekt – developer, architekt – město, architekt – soukromý investor atd.," říkají. 

Těžiště výstavy tvoří krátká filmová interview se zakladatelem (zakladateli) ateliérů. Využili jsme filmové médium pro jeho autenticitu, zprostředkováváme osobní kontakt, osobní „vyprávění“, sdělení osobní zkušenosti při hledáni velké zakázky konkrétním architektem. Cílem projektu BIG DEAL není prezentace komplexního pohledu na práci ateliéru, nemá ambici představit všechno, co doposud realizoval.

HŠH Architekti: rodinný dům v Berouně Autor: archiv

 Chce odhalit pozadí práce architektů, dostat se dovnitř pracovního procesu. Na této cestě BIG DEAL proklamuje názor, že dosažená příčka na pomyslném žebříčku úspěchu (který se automaticky ztotožňuje s většími zakázkami či růstem ateliéru) nemůže být hlavním měřítkem pro posuzovaní úspěšnosti. Ačkoliv se tvůrčí svoboda může jevit jako protipól růstu a úspěchu, řada proher, kterými každý z ateliérů prochází, se v budoucnu může zúročit v silném osobním projevu architekta.

Udržet si autorství a myšlenku při navrhování je úkol, který se při vetší zakázkách stává pomalu nezvladatelným, a je lehké se z pozice architekta-tvůrce propadnout do pozice architekta poskytujícího službu. Námi vybrané debuty prezentují velmi silné tvůrčí projevy jednotlivých autorů. Teprve čas ukáže, jak BIG DEAL generace obstojí při větších zakázkách. Zda se vydá cestou poskytovaní služeb s důrazem na maximální množství postavených metrů čtverečních nebo cestou architekta – myslitele formulujícího ideje společnosti.

  OK Plan: rodinný dům Plecháč, Humpolec Autor: archiv Projekt BIG DEAL se nejdříve představí v Srbsku (hlavní výstava Dnů české architektury v Bělehradu) a Chorvatsku, státech, jejichž architektonická scéna může mít podobný vývoj jako v České republice po roce 1989. Výběr těchto regionů navazuje rovněž na tradici výstav české architektonické avantgardy, které se v hlavních městech jihoslovanských států konaly ve třicátých letech minulého století. Díky nim se na Balkáně vytvořila silná vazba na české architektonické dění. Seznámení proběhne i v rovině osobní – skrze sérii přednášek. Výstavní projekt počítá v létě 2007 s návratem do České republiky (Praha).

BIG DEAL mapuje cesty za úspěchem těchto architektonických ateliérů:

- A69 – architekti

- HŠH architekti

- 4A architekti

- New Work

- Projektil architekti

- CCEA/ +yvette vašourkova + igor kovačević +

- KRUH / Marcela Steinbachová

- OK PLAN ARCHITEKTI

- Knesl+Kynčl architekti

 

Projekt BIG DEAL (hledání „velké zakázky“)

2. 2. 2007 – 2. 3. 2007

Uměleckoprůmyslové muzeum, Bělehrad, Srbsko

Více informací: www.ccea-info.org

Zdroj: CCEA

Foto: archiv jednotlivých kanceláří; CCEA