Biopopelnice slouží ke třídění bioodpadu. Je to plastová nádoba s odvětrávacím systémem, který vede k odstranění zápachu z uloženého obsahu a používá se k ukládání rozložitelných zbytků ze zahrady a kuchyně. Obsah biopopelnic je pravidelně vyvážen do kompostárny, kde je recyklován k dalšímu využití.