Vědci a odborníci na biologické invaze se spojí s veřejností, aby společně zmapovali rozšíření vybraných nepůvodních druhů v chráněných, ale i dalších oblastech České republiky. Každý se může zapojit v rámci takzvané Biosmrště do vědeckého pozorování. Stačí si nainstalovat do telefonu některou z určovacích aplikací, jako např. iNaturalist, a zaznamenat do ní svá pozorování.

Podívejte se na invazní druhy v naší přírodě:

Zdroj: Youtube

Proč?

Důvodem je hrozba od těchto nepůvodních druhů. Vypadá to skvěle, když v pražské Rokytce plavou nádherné nutrie. Vypadají úžasně, děti se na ně chodí koukat a fotí si je. Jenže je to pro přírodu problém. Nutrie ničí rostliny, přenášejí infekční onemocnění, jako je leptospiróza nebo salmonela. Také jsou silně náchylní k cizopasníkům, které následně v silnějších stadiích mohou migrovat do dalších živočichů. Nutrie skutečně do české přírody nepatří, stejně jako krab čínský, který žije ve Vltavě a přenáší račí mor. A takových příkladů je spousta. Ne jen z Prahy a ne jen z oblasti živočichů, ale i rostlin. A právě jejich rozšiřování je třeba mít pod kontrolou, stejně jako mapování dalších druhů, které se u nás mohou objevit.

Poslední dobou asi nejdiskutovanějším problémem je rozšiřování agresivní sršně mandarínské napříč celou Evropou. Už je v Německu a my jen čekáme, kdy se objeví i u nás.

Komule Davidova

Komule Davidova

U nás se skoro v každé zahradě objevuje takzvaná komule Davidova, kterou možná známe víc pod názvem motýlí keř. Jde přitom také o nepůvodní invazní rostlinu, která je při Biosmršti sledována. Proto prosíme všechny zahrádkáře, aby při sázení také mysleli na to, jestli náhodou nezavlékají zcela záměrně do přírody něco, co tam nepatří a může to během několika let zamořit okolí.

#clanek|5924294#

Význam pro vědu

„Zapojení široké veřejnosti je pro studium biologických invazí velmi důležité, protože čím dříve zachytíme zavlečené druhy s invazním potenciálem, tím rychleji a hospodárněji můžeme jejich nekontrolovatelnému šíření zabránit. Při troše štěstí lze zaznamenat i nový nepůvodní druh pro území ČR. Pozorování v přírodě navíc přináší spoustu jedinečných zážitků,“ říká Pavel Pipek z Botanického ústavu AV ČR, spoluorganizátor Biosmrště.

Příklady druhů, které máte v přírodě hledat:

Biosmršť 2023 je součástí evropského “BioBlitzu” (jako “BioBlitz” jsou označovány krátkodobé akce zaměřené na mapování druhové bohatosti rostlin či živočichů), který je organizován v rámci COST projektu Alien CSI a bude současně probíhat v jedenácti evropských zemích. V Česku jsou jejími hlavními organizátory vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a z Botanického ústavu Akademie věd ČR. Akce je podpořena některými vědeckými společnostmi, například Českou společností ornitologickou, Českou společností entomologickou, Českou společností pro ekologii, Českou botanickou společností. Na akci se bude podílet i Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní muzeum a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Zde najdete celý seznam sledovaných živočichů a rostlin.

Zdroj a veškeré informace: Biosmršť, AV ČR, Alien CSI