Boční chrámová loď je součást vícelodních kostelů od hlavní lodi je odělená sloupy nebo pilíři, je určená pro účastníky bohoslužeb.