Bonsaj je miniaturní strom pěstovaný v miskách. Doslova přeloženo má slovo bonsaj význam strom v misce, kde bon znamená miska a sai strom (též sázet). Je technikami tvarován tak, aby navozoval iluzi starého stromu. Zahrnuje v sobě prvky pěstitelství i umění. Původ umění tvarovat bonsaje pochází ze starověké Číny, v 6. století se pěstování bonsají dostává do Japonska.