Bosáž je plastické zdivo, které vziklo hrubým přitesáním stěn. Bosované zdivo působí dojmem pevnosti a nepohnutelnosti.