Obětí šikany na pracovišti ze strany svého nadřízeného se může stát kdokoliv. Následky mohou být nejen finanční, ale i psychické či zdravotní.

Co je bossing a co mobbing?

Ve spojitosti se šikanou na pracovišti se můžete setkávat se dvěma termíny. Mobbing je šikana mezi kolegy, bossing je situací, kdy se šikany dopouští nadřízený. Za šikanu pak lze považovat chování, které se objevuje alespoň jednou týdně po dobu minimálně 6 měsíců.

Podívejte se na video o sexuálním obtěžování v práci:

Zdroj: Youtube

Jak se bossing projevuje?

Hranice mezi nepříjemným a otravným šéfem a šikanou je tenká. Nadřízený vás může zatěžovat málo, nebo naopak nepřiměřeně hodně. Může vás sledovat, kontrolovat, zadržovat před vámi podstatné informace, ale také vám nespravedlivě ovlivňovat výši platu.

Součástí bossingu může být také arogantní chování, neschvalování dovolené, zesměšňování před kolegy, ale i slovní urážky, neoprávněná kritika, nemožnost vyjádřit svůj názor, sexuální obtěžování či přemíra přesčasů. Jak se můžete bránit?

Jak řešit bossing?

Promluvte si se svým nadřízeným

Prvním krokem při řešení šikany by měl být rozhovor s tím, kdo se jí dopouští. Vysvětlete si, v čem je problém, a proti tomuto chování se vymezte. To zafunguje zejména v případech, kdy si nadřízený své chování neuvědomuje kvůli stresu.

Zajděte na HR oddělení

Pokud rozhovor nebude fungovat, vydejte se na HR oddělení. Informujte je o vývoji situace, popište, co se děje. A domluvte se na dalším postupu. Může dojít například k moderované schůzce s danou osobou. Vše se musí dlouhodobě sledovat.

Opatřete si důkazy a svědky

Pokud máte obavy, že vám nikdo nebude věřit, je dobré si opatřit důkazy. Ideální by bylo, kdyby o chování nadřízeného vůči vám věděl i někdo další. Shromažďujte si co nejvíce dokumentace, ve které lze vysledovat, že se děje něco, co není v pořádku.

Pokud má vaše firma anonymní schránku, firemního ombudsmana nebo mentora, využijte i je. Tam, kde je i odborová organizace, se můžete obrátit na ni. Pokud bude zaměstnavatel vše ignorovat, je vhodné obrátit se na veřejného ochránce práv nebo Státní úřad inspekce práce. Posledním krokem bývá soud.

Zdroj: psychologytoday.com, topcv.com, wikihow.com