Botanická zahrada je umělá vysazená zahrada, kde se pěstují cizokrajné i domorodé rostliny. Sbírky rostlin slouží jak širší veřejnosti, tak i pro studium a výuku. Hlavním úkolem všech botanických zahrad je ochrana genofondu rostlin.