Boží muka je drobná stavba nejčastěji ve tvaru sloupu nebo pilíře, někdy krytá stříškou. Má symbolizovat sloup, u nějž byl z rozhodnutí Pontia Pilata bičován Kristus. Boží muka se nacházejí na návrších, rozcestích či v místech, kde někdo zahynul. Často bývají obklopena památnými stromy.