Brána je bezpečnostní stavba, která umožňuje průchod obrannou linií do opevněného celku. Branami byla opatřována většina druhů středověkých a raně novověkých opevnění. Kromě obranné a strážní funkce měly brány také funkci celní a reprezentativní.