V dnešním dílu seriálu Architektura se podíváme k našim východním sousedům, tedy do Bratislavy. Ačkoliv v této rubrice představujeme především novinky a projekty, které vznikají v České republice, uděláme dnes malou výjimku, protože projekt Ericka van Egeraata patří k jedněm z nejzajímavějších (a také nejrozsáhlejších) projektů, které se na území bývalého Česko-Slovenska nyní chystají. Na nábřeží Dunajské nábřeží, na němž tento nizozemský architekt se svým týmem připravuje projekt nazvaný River Park, už brzy dozná velmi zásadních změn. Jedna z nejatraktivnějších lokalit uprostřed města, přímo u Dunaje, s výhledem na Bratislavský hrad… tak lze lokalizovat tuto atraktivní parcelu. A jak projekt vlastně vzniká? Jednou z priorit městské samosprávy hlavního města Bratislavy je v nejbližších letech revitalizovat dunajské nábřeží. Klíčovou roli v tomto úsilí má především hrát nová výstavba levobřežní části promenády mezi Mostem Lafranconi a Novým mostem. Na základě vzájemné dohody mezi samosprávou hlavního města a developresko - finanční společností J&T Finance Group, tedy vlastníkem časti pozemků v této lokalitě - byla nejprve zpracovaná urbanisticko-architektonická studie možného budoucího vzhledu nábřeží v části od Nového mostu až po most Lafranconi. Studii budoucí investor zadal nizozemskému architektonickému ateliéru Erick van Egeraat associated architects. Při zadání se vycházelo z předpokladu, který do budoucna předpokládá jednotný vzhled nábřeží jako celku. Tato studie navrhuje výrazné rozšíření funkcí nábřežní promenády známé dnes jako Park kultury a oddechu. Kromě nynějších funkcí ji obohacuje o další možnosti a formy kulturního a sportovního vyžití obyvatel Bratislavy. Studie počítá s vybudováním nábřežní promenády v celé délce od současného areálu Fakulty tělesné výchovy a sportu UK až po centrum města na Rázusově nábřeží. Jak v této souvislosti uvedl na tiskové konferenci minulý týden primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský: "…úkolem této studie bylo ověřit a konkretizovat doposud zpracovanou územně plánovací dokumentaci pro toto cenné městotvorné území Bratislavy a dokončit fázi územní přípravy tak, aby město mohlo přistoupit k výběru developera a investora této časti nábřeží." Po vzniku studie zároveň volal alarmující současný stav areálu bratislavského Parku kultury a oddechu, který v dané situaci už nedokáže plnit funkci důstojného kulturně – společenského a sportovního centra. Egeraatův koncept Koncept, který představuje řešení Nizozemce Ericka van Egeraata, respektuje současnou a zohledňuje měnící se strukturu městské zástavby od těsně přiléhající zástavby ve východní části, po méně hustá zelená území v západní části nábřeží, které sousedí s pozemkem Univerzity Komenského, s výhledem na existující rozvolněnou obytnou část na protilehlém svahu. Prostorové rozložení objektů, které navrhuje, sleduje vytvoření budov větší důležitosti, umístěných mezi stavbami, které reprezentují zdrženlivější a střídmější přístup a jsou určeny především pro administrativní a komerční prostory (viz O projektu na konci článku). V území pod bratislavským hradem je navrženo vícero atraktivních staveb, které mají v budoucnu sloužit k zábavě a rekreaci. Například nábřežní pláž může být podle návrhu v letním období využívaná pro plážový volejbal, zatímco v zimě se tatáž plocha změní v umělé kluziště. Důležitost tohoto místa pro celkové fungování města je v návrhu mimo jiné vyjádřena návrhem nové polyfunkční haly s možností jejího dalšího rozšíření tím, že se k ní přičlení další přilehlé prostory. Tato hala umožní nejen pořádání kongresových setkání, ale také koncertů a dalších společenských akcí. Nyní je řešení celé lokality před stádiem územního rozhodnutí a předpokládá se, že v nejbližší době vlastník pozemků v lokalitě mezi tunelem a budovou PKO - tedy společnost J&T Finance Group - vypracuje dokumentaci pro již zmiňované územní rozhodnutí a samozřejmě následné stavební povolení pro tuto část nábřeží. Nové jméno: River Park Už na jaře příštího roku by tedy investor J&T měl výrazným způsobem začít měnit tvář centra slovenské metropole Bratislavy. Projekt je v tuto chvíli plánován na příští dva roky, čili někdy v roce 2006 by měl být dokončen. "Projekt, ktorý postavíme na bratislavskom nábreží sme sa rozhodli pomenovať RIVER PARK, čím sme chceli v prvom rade vyjadriť jeho spätosť s riekou. Slovo Park má zas evokovať príjemné pocity, ktoré sa dúfam budú s novou dominantou Bratislavy spájať,“ vysvětlil předseda představenstva J&T GLOBAL Peter Korbačka na nedávné tiskové konferenci v Bratislavě. "Ačkoliv se o Bratislavě někdy také mluví jako o krasavici na Dunaji, i náhodný návštěvník města si může rychle všimnout, Bratislava vlastně nikdy nemilovala svoji řeku. A nikdy se na ni nenapojila tak, jako to například funguje v Praze. Chtěli jsme proto vnést k řece život,“ komentoval pak vlastní návrh architekt Erick van Egeraat. Při tvorbě projektu investor i architekt museli respektovat požadavky hlavního města na citlivé zakomponování projektu do existující siluety města. Promítla se do toho i doznívající členitost Malých Karpat, bohatě strukturovaná silueta Starého Města a silná dominanta hradního vrchu. Na jednu stranu investor požadoval vytvoření nové dominanty města, na druhou stranu bylo potřeba vyhnout se případným kolizím v pohledových osách a výškových hladinách ve vztahu k Bratislavskému hradu. Nakonecc Egeraat to ve svém projektu řeší „vysunutím“ jednoho z objektů nad hladinu Dunaje. Vytváří tak originální a výrazný prvek, ve zbylé části zástavby nevzniká hmotová anebo provozní „hradba“, ale prostor zůstává relativně vzdušný. Tak, jak je rozvoj celého bratislavského nábřeží koncipován, odpovídá deklarovanému sloganu "Město ve městě". Nejen kanceláře a bydlení, ale součástí komplexu má být pětihvězdičkový hotel, který dosud hlavní město Slovenska nemá. Na závěr dodejme, že Erick van Egeraat, zakladatel ateliéru Erick van Egeraat associated architects, je považovaný za jednoho z předních evropských architektů, čili lze předpokládat, že i tento projekt bude za několik let v centru pozornosti. Nejen autor, ale i lokalita jsou toho zárukou. O projektu River Park: Lokalita: Bratislava, nábřeží Dunaje Architektonické řešení: Erick van Egeraat, Nizozemsko Plocha pozemku