Břevnoví (kladí) je vodorovný překlad, jehož podporami mohou být pilíře, sloupy či pilastry. Břevnoví se zpravidla skládá z architrávu, vlysu a římsy.