Dobře udržovaný motor sekačky jistě projeví svoji vděčnost bezporuchovým provozem a dlouhou životností a pravidelná údržba se projeví na zvýšení výkonu, snížení spotřeby paliva až o 30 % a snížení emisí o 50 %. To je dobré brát v úvahu nejen v průběhu sezony, ale i na podzim, kdy jsme dokončili poslední seč v roce.

Před prováděním údržby se z bezpečnostních důvodů ujistěte, zda je ODPOJEN kabel zapalovací svíčky! Nezapomeňte, že servis benzinových sekaček na trávu by měl být prováděn podle provozních pokynů pro danou sekačku, neboť způsob, jakým se provádí, se může u různých typů zařízení lišit.

Základní servisní kroky, které je třeba provést dříve, než se sekačka naposled uskladní v garáži, je čištění nebo výměna vzduchového filtru, výměna oleje za nový (v případě potřeby), odčerpání nebo spotřebování paliva (nebo přidání stabilizátoru do čerstvě natankovaného paliva s ohledem na prodloužení jeho životnosti) a důkladné vyčištění spodní strany sekačky.

1. Odčerpejte / spotřebujte palivo a případně doplňte čerstvé palivo s přidáním stabilizátoru z důvodu skladování. Po úplném spotřebování paliva nechejte palivový systém prázdný.

Po vypnutí motoru a jeho částečném ochlazení odstavte sekačku na suchou plochu, tím se zabrání kondenzaci páry na kovových částech, včetně vnitřní části karburátoru.

2. Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr. Nečistěte filtr stlačeným vzduchem, mohlo by dojít k jeho trvalému poškození a průniku nečistot do motoru!

3. Vyměňte olej za nový (nevztahuje se na motory EXi). Během provozu motoru ztrácí olej své vlastnosti a hromadí se v něm usazeniny a nečistoty - to je běžný jev. Ponechání takového oleje v motoru však může způsobit usazování nečistot na jeho vnitřních stěnách a součástech - každou sezonu je vhodné olej vyměnit za čerstvý.

4. Vnitřní části motoru musí být také chráněny: vyjměte zapalovací svíčku (a vyměňte ji), do válce vstříkněte 5-10 cm³ čistého a čerstvého motorového oleje, našroubujte zpět zapalovací svíčku a pomalu několikrát otočte hřídelí motoru bez jeho spuštění. Olej pokrývá stěny válce a pístu, což zabraňuje korozi a zanášení pístních kroužků.
Při prvním spuštění v jarním období se olej přibližně po 12 sekundách spálí (může dojít k výstupu kouře z tlumiče, ale kouř rychle zmizí) a motor bude pokračovat v normálním režimu provozu.

5. Vyčistěte ventilátor a skříň motoru od nasečené trávy, která se v těchto místech během sezony nahromadila.

Tato činnost je často zanedbávána a ponechání těchto nečistot na místě způsobí zanesení chladicích žeber a ventilačních otvorů motoru (u některých modelů je zde otočná mřížka s malými otvory). V důsledku toho se motor přehřívá, klesá jeho výkon nebo dokonce vzplane. Pokud je po odstranění horního krytu potřeba odstranit kovový kryt s ručním startérem, je vhodné tento úkon svěřit autorizovanému servisnímu středisku Briggs & Stratton.


6. Pečlivě vyčistěte sekačku zevnitř, vyčistěte tunel pro přívod sekané trávy do sběrného koše, vyčistěte koš a nechejte čepele naostřit a vyvážit.

Během čištění může být sekačka nakloněna pouze směrem vzad, zapalovací svíčkou směrem nahoru, např. zajištěním rukojetí na úrovni podlahy tak, že na ni položíte něco těžšího, než je vlastní sekačka.

7. Pokud má sekačka pohon, zkontrolujte stav pohonného řemenu**. Pokud je roztřepený nebo překroucený - vyměňte jej za nový.

8. Sekačka by měla být skladována na suchém a dobře odvětraném místě. Měla by být vždy postavena v pracovní poloze, tj. vodorovně, jinak by mohlo dojít k průsakům ze vzduchového filtru nebo úniku oleje do tlumiče výfuku (nevztahuje se na motory Mow N'Stow).

Jakmile motor zchladne, můžete zakrýt sekačku krytem - k motoru tak bude mít prach omezený přístup. Pokud jste udělali všechny výše uvedené kroky - s nástupem jarní sezony jen doplňte čerstvé palivo a sekačka bude okamžitě připravena k práci!

Tato doporučení platí pro uživatele sekaček vybavených motory Briggs & Stratton s technologií InStart

Baterie je odolná proti povětrnostním vlivům, může být ponechána v dešti a sněhu bez obav o její poškození. Doporučujeme ji však skladovat na suchém místě.

Může být také ponechána v motoru. Jediné, co se může stát, je, že dojde k jejímu vybití. Pouze ji bude potřeba s nástupem jarní sezony nabít po dobu 60 minut, což vám poskytne minimálně 50 startů, nebo po dobu 10 minut, a můžete ji tak použít pro 10 startů. Skutečně je to tak jednoduché!

Více naleznete na: