Cena byla udělena za uplatnění trvale udržitelného designu v projektu komplexu nemocnicSpolečnost Autodesk udělila ocenění Revit BIM Experience Award architektonickému studiu Brunet Saunier za využití softwaru Revit Architecture při několika projektech velkých nemocnic. Jedno z nejprestižnějších francouzských architektonických studií, Brunet Saunier, využívá Revit Architecture ke kvalifikovanému rozhodování (včetně včasného hodnocení finanční životaschopnosti), efektivnější koordinaci projektového procesu a zahrnutí prvků trvale udržitelného designu. Udělením ceny Revit BIM Experience Award, které je určeno profesionálním pracovníkům a pedagogům z oblasti architektury a stavitelství na celém světě, oceňuje Autodesk inovaci a výjimečnost při využití platformy Revit a metody BIM (Building Information Modeling – informační model budovy). Metoda BIM umožňuje vznik kvalitního a komplexního designu a zároveň efektivní spolupráci ve všech oblastech stavebního návrhu.„Doporučili jsme studiu Brunet Saunier využít Revit Architecture pro svůj záměr projektů nemocnic, které jsou šetrné k životnímu prostředí,“ řekl Jay Bhatt, senior viceprezident pro AEC řešení firmy Autodesk. „Autodesk vítá iniciativy vedoucí k prosazování trvale udržitelného designu v praxi a váží si inovativních a k životnímu prostředí zodpovědných společností jako je Brunet Saunier, které pro návrh „zelenějších“ staveb využívají metody BIM.“Studio Brunet Saunier Architecture se specializuje na velké projekty v oblasti zdravotnictví, kultury a akademických organizací. Firma byla nedávno vybrána jako dodavatel návrhu pro 10 velkých nemocnic ve Francii a Švýcarsku, včetně projektu o 70 000 čtverečných metrech ve francouzském Toulunu, dále v Lagny, Ženevě, Belforu a Nantes. Brunet Saunier, který je zákazníkem firmy Autodesk více než 10 let, nasadil Revit Architecture v roce 2005 a byl jedním z prvních architektonických studií ve Francii, které BIM implementovalo. Firma rovněž využívá Revit Architecture pro podporu svého novátorského „Monospace“ přístupu k návrhu nemocničních zařízení, který maximalizuje flexibilitu využití prostoru během procesu návrhu.V současnosti Brunet Saunier využívá Revit Architecture v rámci projektu pro Belfort Montbéliard Hospital ve francouzském Belfortu. Tato nemocnice o ploše 65 000 čtverečných metrů má 612 lůžek, 10 operačních sálů, 10 radiologických místností a čtyři porodní sály. S tím, jak se vyvíjely návrhy pro různá nemocniční oddělení, poskytl Revit Architecture architektonickému studiu dostatečnou flexibilitu k jednoduchému provádění změn ve všech fázích návrhu včetně fáze finálního návrhu. S centrálním informačním modelem vytvořeným v rámci Revit Architecture je tým návrhářů schopen efektivně spolupracovat při práci na různorodých částech projektu nemocnice. Revit Architecture umožnil firmě Brunet Saunier udržet komplexní a konzistentní porozumění projektu jako celku a přitom řídit návrh každé detailní oblasti.„Použití nového přístupu BIM umožnilo našim architektům pochopit komplexně každou dílčí část projektu. Metoda BIM navíc zajišťuje kreativní a inovativní přístup umožňující respektovat principy trvale udržitelného designu,“ řekl Jasques Lévy-Bencheton z Brunet Saunier Architecture. „Software Revit Architecture nám navíc dodává nástroje potřebné pro organizaci a spolupráci, díky kterým vytváříme návrhy mnohem účinněji, a které představují vynikající konkurenční výhodu.“

O Revit BIM Experience AwardOcenění Revit BIM Experience Award je určeno profesionálním pracovníkům a pedagogům z oblasti architektury a stavitelství na celém světě, kteří určují směr transformace stavitelství prostřednictvím BIM (Building Information Modeling - informační model budovy). Autodesk oceňuje firmy v přístupu BIM za inovaci a kvalitu a to při aplikaci platformy Revit, včetně Revit Architecture, Revit Structure a Revit MEP.

O společnosti AutodeskAutodesk je světový lídr v oblasti 2D a 3D návrhového softwaru pro výrobu, stavebnictví, média a zábavu. Od uvedení aplikace AutoCAD v roce 1982 vyvinul Autodesk nejširší portfolio špičkových řešení digitálního prototypování, která pomáhají zákazníkům prakticky zkoušet nápady ještě před jejich realizací. Společnosti žebříčku Fortune 1000 využívají nástroje Autodesku k vizualizaci, simulaci a analýze reálného fungování svých návrhů už v počátečních stádiích vývoje, což jim pomáhá šetřit čas a peníze, zvyšovat kvalitu a podporovat inovace. Další informace o společnosti Autodesk najdete na webových stránkách www.autodesk.cz nebo www.autodesk.com.