Jak už se stalo listopadovou tradicí, Městská část Praha 1 opět uspořádá ve výstavním stanu na Můstku výstavu Budoucnost a přítomnost Prahy 1. Devátý ročník potrvá 8 dní od čtvrtka 3. listopadu do čtvrtka 10. listopadu. Otevírací doba výstavy je každý den od 10 do 18 hodin (3. 11. do 17 hodin). V loňském roce se výstava setkala s velkým zájmem veřejnosti: do stanu si našlo cestu na 7.000 návštěvníků.

Každoročním cílem výstavy je bilancovat, co se za uplynulý rok stalo v centru nového, a představit veřejnosti plánované projekty i vize, související s rozvojem centra města – ať už jde o novou výstavbu a rekonstrukce objektů, úpravy veřejných prostranství, dopravu či parkování. Mezi významné projekty letošního ročníku patří projekt novostavby Myšák Gallery ve Vodičkově ulici, kde došlo od loňské expozice k významnému posunu projektových prací, rozsáhlý projekt Vitek v ulici Na Florenci, nemocnice Na Františku s rekonstruovanými lékařskými provozy i studie umístění pomníku II. odboji na Klárově. Vedle tradičních témat se letošní ročník soustředí na kultivaci veřejných prostranství pro příjemnější život v centru města - od obytných ulic až po hřiště. Vývoj úprav veřejných prostranství od poloviny 90. let minulého století ukáže více než dvacítka výstavních panelů. Výsledky architektonicko–urbanistické soutěže na úpravu ploch Václavského náměstí ještě nemohly být vzhledem k termínu své uzávěrky do letošního ročníku výstavy zahrnuty. Budou pro veřejnost vystaveny samostatně v prosinci ve výstavních prostorách Nadace ABF.

V rámci doprovodného programu výstavy se jako vždy uskuteční besedy představitelů radnice Prahy 1 s veřejností, tradiční soutěž dětských kreseb (letos na téma „Živá příroda v pražském centru“) a fotografický kvíz, který tentokrát prověří, jak návštěvníci výstavy znají pohledy z pražských věží. Vítězové obdrží mimo jiné dárkové poukazy od vydavatelství Kanzelsberger.

Zdroj: MČ Praha 1, Crest Communications