Na začátku října byly v Brně Bohunicích slavnostně otevřeny budovy Integrovaných laboratoří medicínských technologií (ILBIT). Jedná se o první dokončenou stavbu univerzitního kampusu Bohunice, jejíž projektovým manažerem je společnost Bovis Lend Lease, a.s..Výstavba univerzitního kampusu Bohunice byla zahájena v roce 2004. Je rozdělena do dvou staveb – první již dokončená etapa zahrnuje výstavbu budovy ILBIT. Jedná se o pracoviště pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost. Samotný areál se skládá ze čtyř pavilonů se společnými nadzemními koridory. Součástí stavby je i vstupní hala, parkovací plochy a technické zázemí. Výstavba budov trvala pouhých 12 měsíců.

Ve druhé fázi bude postupně ve čtyřech etapách postaven Akademický výzkumný a výukový areál (stavba AVVA). Tato hlavní část univerzitního kampusu představuje výukovou součást areálu, která tvoří uzavřený celek. Jeho výstavba započne ještě v tomto roce, dokončení celého komplexu je plánováno na rok 2008.

Společnost Bovis Lend Lease, a.s. se na obou fázích stavby projektu podílí řízením přípravy a výstavby, řízením a koordinací generálního dodavatele a přímých dodavatelů.

Bovis Lend Lease je přední světovou firmou v oblasti řízení staveb působící v téměř čtyřiceti zemích světa, zaměstnávající 7.500 pracovníků. Na českém trhu je zastoupena již od roku 1991. Soustředí se zejména na řízení rozsáhlých a náročných staveb. Za dobu své existence realizovala v České republice již více než 120 projektů, např. stavbu terminálu Sever 2 letiště Ruzyně, výstavbu obchodních center Olympia a rekonstrukci a dostavbu Kongresového centra v Praze.

-Bovis Lend Lease, Crest Communications-