Bulvár je široká městská ulice, která bývá často postavena na místech bývalých městských hradeb.