Stavební spořitelna České spořitelny přichází s nabídkou nejlevnějších překlenovacích úvěrů na trhu stavebního spoření. Klienti, kteří si podají žádost o úvěr a sjednají si úvěrovou smlouvu v období od 12. listopadu do 14. prosince 2001, získají všechny překlenovací úvěry s úrokovou sazbou pouhých 5, 5 % p. a. Požádají-li o překlenovací úvěr s cílem pořídit si vlastní bydlení, stačí jim pouze 20 % akontace. Tato dosud nejvýhodnější nabídka na trhu stavebního spoření se týká jak klientů, kteří již s buřinkou spoří, tak nových klientů. “Mnoho našich klientů potřebuje akutně řešit své bydlení. Buřinka vyřizuje úvěry svým klientům v nadstandardně krátkých lhůtách. Proto nabízíme právě těmto klientům časově omezenou možnost využít zvýhodněné překlenovací úvěry k vytvoření zdrojů pro financování jejich bytových potřeb. Naše nabídka není omezena jen na naše klienty, je určena všem, kdo o ni projeví zájem”, říká JUDr. Jiří Klán, předseda představenstva a generální ředitel Stavební spořitelny České spořitelny. Vyhlášením nové úrokové sazby u překlenovacích úvěrů pokračuje aktivní úvěrová politika Stavební spořitelny České spořitelny. Na jejím začátku stálo zavedení on-line způsobu vyřízení úvěru, zahájené v prosinci 2000. Dosud, podle zvýhodněných úvěrových podmínek platných od 1. dubna letošního roku, bylo možné překlenovací úvěr na pořízení vlastního bydlení získat při 20 % akontaci již za 7,5 % roční úrokovou sazbu. Nyní dokonce za 5, 5 % p. a. Nová úroková sazba se vztahuje na všechny překlenovací úvěry bez ohledu na dobu spoření a výši akontace. Rozdíl ve výši úroků tak může dosáhnout až 3,5 %. Příklad: Má-li klient stavební spoření s cílovou částkou 250 000 Kč, jednorázově vloží nebo uspoří minimálně 20 % cílové částky (50 000 Kč). Měsíčně tak bude platit při sazbě 5,5 % úroky ve výši 1168 Kč, ze kterých může na daních ušetřit 170 až 370 Kč . Uzavřít úvěrovou smlouvu s buřinkou však mohou nyní i klienti, kteří chtějí své záměry s bydlením realizovat například až na jaře. Dobu pro čerpání úvěru stanovuje smlouva (maximálně do 1 roku od uzavření smlouvy) a lze si ji při sjednání úvěru dohodnout. ”Znamená to, že pokud klienti nechtějí využít prostředky z překlenovacího úvěru ihned, odloží jejich čerpání, ale přitom nepřijdou o výhodnou úrokovou sazbu”, upřesnil předseda představenstva a generální ředitel Stavební spořitelny České spořitelny JUDr. Jiří Klán.