Od začátku října Stavební spořitelna České spořitelny (dále jen Stavební spořitelna) uzavírá smlouvy se svými klienty podle nových pravidel. Stejně tak úvěr ze stavebního spoření u již spořících klientů bude vyřízen na základě nového systému uzavírání smluv. Zjednoduší se i platební styk mezi klientem a Stavební spořitelnou. Smlouva o stavebním spoření vstupuje nově v platnost okamžitě po jejím podepsání klientem a Stavební spořitelnou. Ve stejný den, tj. při podpisu smlouvy, přidělí Stavební spořitelna České spořitelny klientovi číslo účtu, které platí v nezměněné podobě i pro pozdější uzavření úvěrové smlouvy. ”Dnem podpisu smlouvy o stavebním spoření zároveň začínají platit všechny podmínky uzavřené smlouvy, například lhůta pro získání nároku na úvěr ze stavebního spoření nebo lhůta pro možnost získat výhodnější úrokovou sazbu na překlenovací úvěr,” sdělil předseda představenstva a generální ředitel JUDr. Jiří Klán a dodal: ”Nevznikne tedy časová prodleva mezi podpisem smlouvy o stavebním spoření a její akceptací v centrále buřinky, jak tomu bylo doposud.” Pokud klient požádá o změny ve smlouvě o stavebním spoření, začínají tyto změny platit také okamžitě, tj. dnem podpisu klienta. Nově postačí klientům v platebním styku se Stavební spořitelnou České spořitelny jeden příkaz k úhradě plateb po celou dobu smluvního vztahu. Nový systém zjednodušuje platbu tak, že ji automaticky rozúčtuje např. na úhradu úroků z úvěru a zbytek platby bude uložen na vkladový účet. ”Kvalitativní změny v přístupu ke klientům následují po uvedení nového firemního designu buřinky”, řekl předseda představenstva a generální ředitel Stavební spořitelny České spořitelny JUDr. Jiří Klán a zdůraznil: ”Výhody vyplývající z kvalitativních změn se samozřejmě týkají i našich současných klientů.” Nový systém uzavírání smluv a zjednodušení platebního styku přinesou klientům Stavební spořitelny České spořitelny vyšší komfort a zlepšení kvality poskytovaných služeb. -Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.-