Busta je socha hrudníku, ramen a hlavy, umístěná na podstavci.