Na podzim 2005 vyhlásila společnost CENTRAL GROUP architektonickou soutěž pro vysokoškolské studenty s cílem podpořit mladé talenty. Zadáním soutěže bylo navrhnout „Rodinný dům pro 21. století“. Soutěž byla vyhlášena ve spolupráci s mediálními partnery, deníkem MF Dnes a zpravodajským serverem iDNES.cz. Předsedou poroty byl zvolen renomovaný architekt a historik architektury Ing. arch. Zdeněk Lukeš. Do termínu odevzdání návrhů (konec ledna 2006) bylo odevzdáno 48 soutěžních návrhů.

Účelem a posláním soutěže bylo nalézt zajímavou koncepci komplexního architektonického (to jest tvarového, dispozičního a provozního, technologického a materiálového) řešení. Cílem bylo podpořit mladé architekty, kteří se danou problematikou chtějí v budoucnu zabývat. Porotu potěšil zájem studentů o dané téma i slušná úroveň předložených prací, na druhé straně chybělo více originálních řešení a vizí, jako by studentům chyběla odvaha. Objevilo se hodně konvenčních a příliš konkrétních řešení. A přitom právě tato soutěž dávala příležitost k vyjádření nových, moderních a nestandardních myšlenek a řešení. Oceněné projekty prokazují velmi vysokou úroveň.

Výsledky soutěže / 1. místo

Pavel Matyska a Petr Moráček (odměna 100.000 Kč)

Rodinný dům pro 21. století / vítězný návrh Autor: archiv

Koncept:  Témata rodinného domu pro 21. století byla zformována na základě vývoje individuálního bydlení v poslední době a určitých sociologických jevů, které se s velkou mírou pravděpodobnosti v budoucnu projeví. Aktuálním problémem, který bude silně ovlivňovat budoucí výstavbu RD, jsou snižující se prostorové možnosti příměstského prostředí. Dům pro 21. století by tedy měl být schopen existence jako solitérní objekt i v rámci zahuštěné zástavby rodinných domů. Předpokladem je i jistá nezávislost na svém okolí, kdy se život obyvatel odehrává v architektonicky řešeném prostředí na velmi malém pozemku. Integrovanou součástí tohoto prostředí je i vzrostlá zeleň. Tvar objektu je takový, aby zastavěná plocha byla co nejmenší a i v rámci malé parcely byl zprostředkován parter v exteriéru budovy. Dalším předpokladem je takový dům, který svým tvarem dokáže dostatečně odclonit životní prostor rodiny od ruchu ulice, který dokáže vytvořit dostatečný předěl mezi veřejným a intimním. Na druhé straně je kladen silný důraz na to, aby vazba mezi domem a takto zklidněným prostředím byla co nejsilnější a hranice co nejmenší.

Zvláštní pozornost je věnována prvkům zastínění. Před velkoformátovým zasklením v jižní a východní fasádě jsou navrženy sklopné ocelové rámy, v nichž se posunuje textilní roleta. V horizontální poloze vše funguje jako textilní markýza, v poloze horizontální se jedná o exteriérovou roletu.

O vítězném projektu: zastavěná plocha: celkem 143 m2; vnitřní podlahová plocha: 245,4 m2; obestavěný prostor: 802,5 m3; cena celkem: 4.713.000 Kč

Hodnocení poroty: "Porota oceňuje jednoduché, střízlivé řešení, práci s přírodními materiály i kvalitně řešené dispozice s výhradou malého zázemí kuchyňského koutu. Odhadnuté náklady odpovídají realitě. Porota si dovede představit, že dům by v krajině působil příznivě. Autor zvolil řešení, které se jeví jako plošně ekonomické, vhodné i pro zahuštěnou zástavbu."

2. místo / Vítězslav Danda a Kristýna Bělohradská (odměna 50.000 Kč)

Rodinný dům pro 21. století / 2. oceněný návrh Autor: archiv

 

Koncept: „Jsem solventní mladý člověk žijící s partnerkou v malém nájemním bytě ve MĚSTĚ. V současném stavu nevidím žádnou perspektivu. Chci postavit DŮM, zplodit potomka a zasadit STROM. Vyrážíme tedy s partnerkou do nejbližší developerské firmy zkonzultovat naše přání a představy s odborníky. Z portfolia rodinných domů a pozemků si NEVYBÍRÁME. Na MALÉM pozemku obklopujícím nabízené domy, v našem cenovém dosahu, nenalézáme dostatek SOUKROMÍ. Dům, pár metrů trávník, soused. A to na všechny strany. Důvod proč jít z MĚSTA se vytrácí. Koupit byt s terasou? Nebo s předzahrádkou? NE, chceme DŮM! Můj DŮM můj HRAD! Jít dál od MĚSTA až tam, kde klesne cena VELKÉHO pozemku? Oba pracujeme ve MĚSTĚ, takže opět NE! Co TEĎ?“ KONCEPT našeho DOMU pro 21. století je založen na 3 základních principech: VARIABILITA – SOUKROMÍ – ESTETICKÉ KVALITY. Základem DOMU je JEDNODUCHÁ a FUNKČNÍ dispozice, která umožňuje přeměnu (EVOLUCI) volného obytného prostoru na jednu nebo následně dvě samostatné ložnice. Stejně jako člověk i DŮM se vyvíjí a musí tedy v průběhu ČASU reagovat na rozdílné POŽADAVKY jeho uživatelů. DŮLEŽITOU součástí návrhu je proces řešení časem nevyhnutelných ROZŠIŘUJÍCÍCH a DOPLŇUJÍCÍCH stavebních ÚPRAV.

O 2. projektu: zastavěná plocha celkem: 280 m2; vnitřní podlahová plocha: 138,0 m2; obestavěný prostor: 1065 m3; cena celkem: 4.792.500 Kč

Hodnocení poroty: "Porota na tomto návrhu oceňuje reflexi současného stavu hustoty zástavby ve městech a v příměstském okolí, která se projevuje uzavřením objektu do sebe. Za pozitivum návrhu považuje porota flexibilitu členění vnitřní dispozice a výrazovou čistotu řešení. Otázkou je proslunění některých prostor domu, které je ale možno dále řešit."

3. místo / Jiří Prokopec (odměna 25.000 Kč)

Rodinný dům pro 21. století / 3. oceněný návrh Autor: archiv

Koncept: Hmota rodinného domu je navržena jako krychle. Tato nejčistší forma architektury je hlavním konceptem designu domu a zároveň je svou jednoduchostí výrazem moderního a odvážného přístupu k hledání budoucího směru bydlení pro 21. století. Krychle o vnitřních rozměrech 8×8 m nabízí dostatek volného prostoru pro bydlení, společenský život, odpočinek a relaxaci. Zároveň svým měřítkem reaguje na současné rodinné domy a odráží v sobě moderní výraz architektonické formy. Snahou tohoto projektu je vytvořit čistý otevřený prostor pro 4-5 člennou rodinu, který nabízí nejen volné propojení obytné části se zahradou či okolní krajinou, ale i útočiště a útulné zázemí, místo pro setkávání lidí, bod společenského dění či reprezentaci svých majitelů. Díky inteligentní skleněné fasádě, která umí měnit a regulovat své vlastnosti v závislosti na okolních podmínkách, se dům může neustále měnit a přizpůsobovat nejen okolí, ale i potřebám majitelů. Dokáže reagovat na intenzitu slunečního záření změnou barvy odstínu skel. Systém fasády je rozdělen na několik prvků a dílu oken, které se samočinně otvírají a regulují tím teplotu, odvětrání či dopad slunečních paprsků do interiéru a tím zvyšují komfort bydlení. Skleněné panely sloužící také k vyrábění elektrické energie či ohřevu vody spolu s ideálním tvarem domu prezentují dům jako pasivní. Minimalisticky jednoduchá, měnící se elegantní stavba, která se přizpůsobuje nárokům uživatelů, se tak stává novým směrem moderního přístupu k bydlení a architektuře 21. století.

O 3. projektu: zastavěná plocha celkem: 79,2 m2; vnitřní podlahová plocha: 121,6 m2; obestavěný prostor: 641,6 m3; cena celkem: 3.208.000 Kč

Hodnocení poroty: Jedná se o minimalistické řešení, ve kterém zůstává otázkou umístění garáže v přízemí. Stavba působí jednoduše, fasáda se proměňuje otevíráním a zavíráním jednotlivých segmentů. Autor řešil ekologicky zajištění klimatu stavby použitím moderních technologií. Architektonické řešení je příjemně střízlivé, odhadnuté náklady jsou reálné.

Více informací o soutěži na: www.central-group.czPodle informací pořadatele soutěže -var-

Foto: archiv pořadatele