Bydlení, bydlení ve mlýně, hostodářská budova předělaná na byty Autor: archiv Zájem o netradiční bydlení se u nás, podobně jako ve světě, projevoval s větší či menší intenzitou již několik desítek let. Takové bydlení v sobě může nést kus romantiky stejně jako modernu.

Továrna, stodola, nebo půda?

V 70. a 80. letech bylo takové bydlení výsadou umělců, zpěváků a podobně. Nakonec objektů, které bylo možno získat, nebylo v té době tolik. Odsvěcené kaple, fary či vodárenské věže, poznamenané zubem času, bylo možné koupit většinou až po roce 1989, kdy se majitel – církev, stát či nějaká instituce – rozhodl těchto objektů zbavit, neboť péče o ně byla především finančně velmi náročná. Časem se přidaly středověké tvrze, venkovské stodoly, špýchary, obilná sila a podobně, a ze zahraničí přišel trend bydlení ve starých průmyslových budovách, továrních halách, skladech – romantické lofty se silnými rourami teplovodního vedení, nákladním výtahem a tabulkovými okny byly zpočátku zajímavé pro avantgardní umělce a nekonformní jedince. Tyto pionýrské doby jsou ale již dávno pryč, stejně jako živelné a neodborné opravy často historicky cenných objektů, zmíněný typ bydlení je dnes již zajímavý pro daleko širší spektrum zájemců. Na jedné straně jde o lidi, kteří chtějí zachránit nějaký památkový objekt, z vlastního přesvědčení a na vlastní náklady ho opravují, bydlí v něm a snaží se učinit ho zajímavým i pro veřejnost, aby získali finanční prostředky na další opravy. Především ve městech pak developeři proměnili na komfortní až luxusní bydlení nevyužité půdy a průmyslové tovární objekty. Takové bydlení splňuje na jedné straně představy o ryze originálním bydlení, jemuž mohou jeho obyvatelé dát vlastní výraz, na druhé straně může být pouze poněkud snobským výrazem životního stylu. Ať tak či tak, vždy se zde k dalším faktorům pojí i začlenění objektu do urbanismu daného místa a jeho duch – genius loci, který obohacuje takové bydlení sám o sobě.

Romantická podkroví

Mnozí z nás snili od dětství o podkrovním bydlení se šikmou střechou, nejraději ve starém domě, kde po rekonstrukci zůstanou v interiéru viditelné kleštiny či hambalky, v dřívějších takto vzniklých bytech bývaly často také na podlaze vazné trámy, které opticky i fakticky dělily daný, obvykle velký prostor. Později masově rekonstruované byty v takzvaných půdních vestavbách již neměly tyto, pro denní bydlení nepraktické nedostatky, vazní trámy zmizely, prostor osvětlily řady půdních oken, majitelům se otevřely k dispozici dokonalé prostory plochy tanečního sálu, samozřejmě se všemi vymoženostmi moderního bydlení – zateplením, podlahovým topením, moderním vybavením, klimatizací, nábytkem na míru. Ovšem vzhledem k tomu, že se tyto prostory nacházejí často v historicky cenných či dokonce památkově chráněných objektech, není možné jakékoli úpravy činit svévolně, je nutné zajistit potřebná úřední povolení a samotnou úpravu prostor provádět citlivě. Takto provedené přestavby pak mohou naopak objekt zhodnotit i po stránce estetické, přičemž v pohledu z ulice nejsou znát jakékoli změny. Ovšem podkroví může mít své kouzlo i v běžném, původně přízemním rodinném domku s půdou. Tímto způsobem lze rozšířit obytnou plochu domu s podstatně menšími náklady, než by obnášela novostavba, a to jak pro rodinu, tak pro bydlení dospělých dětí u rodičů, kdy má každý své soukromí.

Obydlené hospodářské budovy

Mou nejvýraznější představou obydlené hospodářské budovy je romantický ateliér plný světla z filmu Lea, který vytvořil pro hlavní hrdinku její manžel právě ze staré stodoly. Ovšem k pohodlnému bydlení by taková úprava, byť seberomantičtější, zdaleka nestačila. Předností těchto objektů je především velkorysý prostor, který lze využít v horizontálním i vertikálním směru. Úpravu k bydlení pak lze provést dvěma způsoby – buď ho kompletně přestavět na klasický rodinný dům s využitím obvodových stěn, to v případě, že objekt není historicky cenný a dovoluje takovou radikální změnu. Ovšem krásné a lákavé bydlení je možné vybudovat i v architektonicky hodnotných objektech – například v renesančních špýcharech a podobně – zachovaná stavba je ošetřena a opravena bez výrazných stavebních zásahů, vnitřek je upraven ve stylu současného pohodlného bydlení. Nevýhodou této varianty je poměrně velká finanční náročnost pro zateplení objektu, zavedení všech sítí a podobně. Ovšem výsledný efekt za to jistě stojí.

Lofty

Samozřejmě nemůžeme při výčtu netradičních objektů k bydlení vynechat takzvané lofty – bydlení v upravených industriálních objektech. A však o nich už byla řeč v samostatném článku, který si můžete připomenout ZDE.

Loftové byty, bydlení v továrně Autor: archiv

-Dana D. Daňková-

Foto: www.isifa.com, www.thinkstock.cz