Stručný souhrn z článku:

  • Trh s bydlením v Česku se očekává stabilní s pomalým růstem a bez dramatických změn cen. Trend menších nově postavených bytů, včetně mikrobytů, pokračuje.
  • S rostoucími úrokovými sazbami se zvyšuje poptávka po nájemním bydlení a výstavba bytových domů, přičemž lidé preferují také komunitní bydlení s společnými prostory.
  • Stagnace cen nemovitostí je důsledkem nízké poptávky a možnosti pronájmu od developerů, což může vést k poklesu cen, zejména u domů ve vzdálenějších či technicky horších lokalitách.

Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Podle Asociace nájemního bydlení se předpokládá, že trh s bydlením zůstane spíše stabilní a začne se oteplovat jen velmi pomalu. To naznačuje, že dramatické změny cen nejsou na obzoru. Přetrvávající trend posledních let, kdy se velikost nově postavených bytů zmenšuje, pokračuje i v roce 2023. Zajímavostí jsou tzv. mikrobyty, které však podle předpisů nesmí být menší než 18 m².

Nemovitosti v Česku najednou zlevnily. Kovanda popsal nebývalý trend:

Zdroj: Youtube

Nájemní bydlení na vzestupu

S rostoucími úrokovými sazbami a propadem hypotečního trhu lidé čím dál tím více hledají bydlení v nájmu, což vedlo ke zvýšení podílu nájemních bytů. Nezastavila se ani výstavba bytových domů. Zvyšující se zájem o komunitní bydlení odráží potřeby lidí, kteří hledají nejen střechu nad hlavou, ale i příležitost ke společenskému životu.

Společné prostory a ekonomika sdílení

V reakci na rostoucí ceny se zejména mladí lidé stále více uchylují k bydlení se společnými prostory, jako jsou kuchyně a koupelny, což snižuje nájemné. Přesun na periferii města přináší s sebou negativa v podobě vzniku sociálně vyloučených lokalit a ekologických dopadů z dojíždění do práce.

Stagnující ceny nemovitostí

Vzhledem k tomu, že developeři začínají nemovitosti nejen prodávat, ale i pronajímat, očekává se, že ceny by mohly na určitou dobu stagnovat. Díky nízké poptávce došlo v některých případech k poklesu cen nemovitostí, zejména domů vzdálenějších od městských center či v horším technickém stavu.

Zdroj: asociacenajemnihobydleni.cz, prahain.cz