Výstava, připravená jako putovní, mapuje současnou evropskou architektonickou scénu v oblasti bydlení, představuje, jakým způsobem současní světoví architekti přistupují k řešení bydlení v evropských městech, jak reagují na vývoj společnosti a jejích požadavků na bydlení, ukázuje možnosti a přístupy k řešení stále tak aktuálního problému bydlení.

Bydlení bylo vždy jedním z hlavních stavebních typů, důležitou kategorií, která velmi významně ovlivňuje kulturu národa. Každá doba měla jiné zájmy, preference a především představy o bydlení. V současnosti prožíváme postupný návrat zájmu o bydlení ve městě. Dochází však ke změnám životního stylu, ke změnám v užívání budov a tyto změny vyvolávají potřeby nových či jemně modifikovaných stavebních typů. Uvedení výstavy doprovází publikace autora Ing. arch. Jakuba Kynčla, Ph.D., (vyd. Era).

Výstava, jejíž téma vychází z tématu uvedené publikace, se zabývá následujícími problémy:

* renesance bydlení ve městě, hledání nových možností bydlení* strukturální změny společnosti a z nich vyplývající změny v organismu měst* nové vztahy a vazby, vzrůstající obliba a rozmach loftů, využití bývalých výrobních lokalit k bydlení a dalším funkcím s bydlením spojeným atd.* kompaktní formy bydlení – tj. přibližování se typů rodinných a bytových domů.* diferenciace a návaznost veřejného a soukromého prostoru a jejich důležitost pro vnímání kvality bydlení.* auta, jejich místo a fungování směrem k bytovým strukturám. Otázka jak zvládnout automobilismus, tak aby nedestruoval urbánní prostředí a aby měřítko auta nevytlačilo měřítko člověka.

Téma je představeno na bytových celcích z Holandska, Švýcarska, Rakouska, Německa, Španělska, Belgie, Francie, Řecka, Finska, a České republiky.

Výstava Bydlení ve městě

30. 5. – 25. 6. 2006

Pořadatelé: Centrum architektury, Fakulta architektury VUT v Brně, Galerie Jaroslava Fragnera

Koncepce: Jakub Kynčl

Zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera; foto: GJF