Doby, kdy byly stávající pozemky za hranicí velkých měst levnější, jsou pryč. Jeden ze základních ekonomických zákonů totiž říká: Kde roste poptávka, roste i cena. A tak stavební boom, který počátkem 90. let kolem Prahy začal, srovnal ceny pozemků ležících v katastrálních hranicích hlavního města s těmi, které se nacházejí v jeho okolí. Mezinárodní společnost KOLPRON CZ, která se již delší dobu věnuje komplexnímu ocenění městských pozemků ve formě cenových map, vypracování studií proveditelnosti rozvojové lokality a podobně, poskytla našemu časopisu řadu zajímavých podkladů. Zcela nejdražší zainvestované pozemky se prodávají v Průhonicích u Prahy. Průměrná prodejní cena je 2450,- Kč/m2. Za vysoké částky se prodávají i pozemky v Roztokách u Prahy, což je díky relativně špatné dopravní dostupnosti z centra Prahy zajímavé. Naopak nejméně by zájemci zaplatili v Mnichovicích, kde je cena 870,- Kč/m2. Co se týče samostatných rodinných domků, rozdíly v ceně jsou obrovské a odrážejí typově velmi odlišné projekty. Například ve Zvoli se nabízí prodej domu s pozemkem za 2,5 miliónů korun, zatímco v Přezleticích cena dosahuje 4,7 miliónů korun. V prvním případě se jedná o domek s celkovou užitnou plochou 140 m2. Dům je podsklepený s parcelou 430 m2. V případě druhém jde o samostatný dům rezidenčního typu s pozemkem 1400 m2. Průměrné ceny samostatných rodinných domů zjištěné na základě projektů hromadné či kombinované developerské výstavby dosahují nyní v okolí Prahy 5,3 miliónů korun. Ve srovnání s předchozími lety se začíná projektovat zahuštění výstavby v rámci jedné lokality. Zatímco až do loňského roku se průměrně jednalo o 30 domů, letošní šetření ukázala až na 40 objektů. V tomto trendu se odrážejí především ekonomická hlediska. Klienti dnes stále více pořizují bydlení v řadových domech či dvojdomech. Tato skutečnost souvisí i se způsobem financování. Zatímco v první polovině devadesátých let se především díky restituentům nakupovalo za hotové, dnes si většina kupujících pořizuje nemovitosti prostřednictvím hypotečních úvěrů a stavebního spoření. Potenciální zájemce si v současné době může vybírat ze 136 nových obytných lokalit v kontaktním území města Prahy. Důležitým ukazatelem výběru je i průběh vlastní realizace výstavby. Zakoupit si jako první klient v novém satelitu ještě nepostavený dům je velmi riskatní. U velké části projektů se totiž výstavba prodlužuje na dobu delší než dva roky. Příčinou bývá obvykle nedostatek finančních prostředků developera. Zákazník by proto měl spolu s developerem koncipovat smlouvu na postupnou realizaci.