Stát chce mít ve svých občanech pořádek. Chce vědět, kde se zdržují, kde bydlí trvale a kam jezdí jen občas. Chce mít nad nimi kontrolu, aby mohly státní úřady, samospráva či exekuce lépe a účinněji pracovat. Chce zamezit hlášení trvalého pobytu na radnicích, jak se tomu dnes ve velké míře děje. K této možnosti se uchyluje stále více lidí, a to nejen bez domova, ale i těch, kteří se chtějí vyhnout placení daní, exekuci apod. Na obecních úřadech bylo k 1. lednu 2015 evidováno 375 198 občanů.

Navrhovaná změna počítá s tím, že se lidé budou moci přihlásit k trvalému pobytu i v nemovitosti, kterou nevlastní. Stejně tak by mohli být přihlášeni k pobytu i v nemovitosti, která není určená k trvalému bydlení (např. ateliér).

Zajímavý je i znovuobjevený institut přechodného bydliště. Podle návrhu by se museli na přechodné adrese hlásit všichni ti, kteří by zde bydleli déle než 90 dní v roce. To znamená, že by se museli hlásit studenti na kolejích, lidé na dlouhodobé pracovní cestě nebo také chataři a chalupáři.