Dávno je pryč doba, kdy se na půdu odkládaly nepotřebné věci, na které se jen prášilo. Postupem času jich pak přibývalo stále víc, takže se prostor pomalu stal doslova smetištěm a nakonec se na ně zapomnělo. Až přišla ta pravá chvíle. Doba otevírání a vyklízení půd - staly se totiž dobrým místem pro zřízení bytu s romantickou a nevšední atmosférou. Autor: archiv Ovšem poptávka nepramení pouze z tohoto důvodu, má to i své praktické stránky. Vytvoření obytné plochy z půdy je zpravidla ekonomicky výhodnější, než přístavba nového objektu. Nezvětšujeme zastavěnou plochu, takže nepotřebujeme provádět zemní ani další stavební práce (jako jsou výkopy, nové obvodové zdi atd.) Určující moment Jedním z nejdůležitějších momentů celého půdního prostoru je tvar střechy. Nejvhodnější je sedlová střecha, která je v našich zeměpisných šířkách také nejrozšířenější a nejužívanější. Vnitřní prostor je na dvou protilehlých stranách omezen dvěma skloněnými střešními rovinami protínajícími se v hřebenu. Další dvě protilehlé strany tvoří štítové zdi. Sedlovou střechu můžeme postavit jen nad jednoduchým půdorysem - čtvercovým nebo obdélníkovým. Méně častěji se pak u nás objevuje pultová, valbová, stanová, polovalbová či mansardová střecha. Sklon střešních ploch se většinou řídi druhem krytiny. Jde o to, aby voda dostatečně rychle odtékala ze střechy. Čím je povrch hladší, tím může mít střecha menší sklon. Je nutné si však uvědomit, že pokud se sklon střechy snižuje, pak klesá využitelnost vnitřního prostoru. Vždy se však musí respektovat ustanovení české normy, která předepisuje výšku podkrovních místností v rodinných domcích na 2,3 m a výšku stěny u šikmého stropu na 1,60 m. Dáme si do bytu... Bohužel to v podkrovních prostorách není tak jednoduché jak se zpívá ve známé písničce. Můžeme samozřejmě bydlet v podkroví s rovným stropem, ale to ztrácí svůj efekt. Proto se zpravidla (i ze stavebních důvodů) zanechává tvar střechy, určující vnitřní dispozici a vybavení interiéru se přizpůsobuje šikmým stropům. Z tohoto důvodu se většina nábytku vyrábí na míru prostoru. Chceme-li využít každý metr čtvereční, pak nám nezbývá než jít až "do stropu". Praktické jsou vestavěné skříně a další úložné prostory. Budiž světlo Autor: archiv Při vestavbě podkroví potřebujeme samozřejmě přísun denního světla. Musíme tedy určit umístění a tvar oken, která jsou důležitá nejen z funkčního hlediska ale zároveň významně ovlivňují vzhled celého objektu. Přirozené osvětlení zajišťujeme okny ve štítě, vikýři ve střeše, okny ve střešní rovině a okny ve střešním zářezu. Koupelna - nejproblematičtější prostor Kvůli rozvodům instalace i poměrně vysokým nárokům na hygienu bývá koupelnový prostor a toaleta jedním z nejproblematičtějších prostorů. Abychom je mohli vůbec zřídit musí být v prostoru možnost napojení na již vybudované rozvody v objektu, které by měly být dostatečně dimenzované. Kanalizační stoupačka nesmí být vzdálená od zřizovacích předmětů více než 3 m a od toalety 1,5 m, aby byl spád k odpadu dostatečný. Výhodné je, když zařizovací předměty (toaletu, vanu apod.) stavíme na stejná místa, jako jsou v bytech pod půdou. Jsou-li dodrženy tyto podmínky pak můžeme prostor vybavit podle nároků. Zpravidla se používají menší, ergonomicky tvarované vany. Použijeme-li sprchový kout, tak v případě potřeby lze sprchová zástěna přizpůsobit zkosení prostoru. U toalety a bidetu je nutné pamatovat na prostor nad zařizovacími předměty, aby uživatel nebyl při pohybu vstávání a sedání nijak omezen. -ram-