Ve Středočeském kraji bylo v letech 1997 až 2004 dokončeno necelých 30.000 nových bytů. Kraj se tak dostal na druhé místo za Prahu, v níž bylo dokončeno na 30.500 bytů. Přitom se kraji v posledních dvou letech podařilo hlavní město přehonit a dosáhnout nejvyšší intenzity bytové výstavby v republice. Nejvíce se na tom podílejí okresy v těsném zázemí metropole - Praha - východ a západ. Vyplývá to z materiálu, který ČTK poskytla krajská pobočka Českého statistického úřadu.

Vysoká migrace obyvatel do Středočeského kraje, velká nabídka pozemků a řada rozsáhlých developerských projektů nasvědčuje podle statistiků tomu, že rozvoj bytové výstavby, který byl v 90. letech nastartován, bude pokračovat.V celé republice bylo od roku 1997 do 2004 dokončeno 200.000 bytů. Praha se na tom podílela 15,3 procenta, Středočeský kraj 14,6 procenta a Jihomoravský kraj jako třetí 12,1 procenta. Nejhůře na tom byl Ústecký kraj s podílem 3,7 procenta.Středočeský region drží prvenství i v počtu zahájených staveb bytů. Oproti jiným krajům, kde počet novostaveb ve sledovaném období kolísal, ve Středočeském neustále roste.Do středních Čech se stěhují mnozí Pražané. Staví své domy v zázemí metropole, kde využívají výhody kvalitního venkovského prostředí a zároveň pracovní příležitosti a služeb velkoměsta.

V regionu se budují hlavně rodinné domy. Velké developerské projekty jsou často důvodem obrovského nárůstu počtu domů a obyvatel v obcích. To klade velké nároky na technickou či dopravní infrastrukturu i služby. Pro tuto výstavbu je charakteristické, že je často oddělena od původní části obce a že noví obyvatelé s původními příliš nekomunikují.

Ve středních Čechách se nejvíce staví v těsném jižním a západním sousedství Prahy, dále na Berounsku, Benešovsku či Mladoboleslavsku. Největší, nejdražší a nejlépe technicky vybavené rodinné domy se nacházejí především v černošickém správním obvodě.Nejméně bytů bylo v rámci kraje postaveno na Rakovnicku, Mělnicku, Příbramsku, Slánsku, Neratovicku či Nymbursku. Důvodem jsou mimo jiné horší ekonomické ukazatele oblasti, neatraktivní geografická poloha či horší životní prostředí.Podstatně menší je v regionu výstavba bytových domů. Významná je na Mladoboleslavsku, a to v samotné Mladé Boleslavi. Významně ji ovlivňuje především přítomnost automobilky, která nabízí velké množství pracovních příležitostí s vysokými mzdami. V Boleslavi bylo postaveno nejvíce bytů v bytových domech v kraji a také největší domy.

Zdroj: ČTK