Nám je sympatické, že nevznikají jen typizované bílé krabice, které trčí do krajiny jak výhružné prsty. Jejich typickou snahou je pouze zmaximalizovat podlahovou plochu a zvýšit zisk investorů. Tohle je ovšem jiný přístup.

Jesenicko s modřínem

Na Jesenicku jsou typické stavby s obdélníkovým půdorysem a se sedlovou střechou. To architekti ze studia CL3 zachovali a navíc si dali i tu práci, že do projektu zakomponovali další typickou místní věc – modřínový šindel. S ním se zde pracovalo od nepaměti, takže použití je vhodné. V kontrastu k „měkkému“, postupem času tmavnoucímu nehoblovanému modřínovému obkladu hlavní hmoty domů jsou odebrány prostory lodžií. Ty pak zajímavě září barevnou skleněnou mozaikou a spolu s přísně čtvercovými okny stejné barvy rámů definují charakter objektů. Vzniká tak zajímavá kompozice tradice a moderny.

Fortelný základ

Obytné části jsou navrženy jako zděné z VPC s železobetonovými monolitickými stropy, střecha pak jako dřevěný krov. Založení objektu je na plošných základech tvořených patkami, pasy a deskami.
Stavba byla s ohledem na horské prostředí navržena maximálně soběstačně – jediným dodávaným médiem je elektřina. Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo země-voda, pro společné prostory je použita vzduchová rekuperace, voda pochází z vlastní studny s vodárnou, odpadní vody jsou likvidovány v domovní ČOV se vsakem.

  • Projekt: Apartmány Filipovice
  • Plocha pozemku: 2375 m2
  • Zastavěná plocha: 2 x 299 m2
  • Podlahová plocha: 1132 + 1110 m2
  • Investor: Domoplan
  • Foto: Tomáš Slavík
  • Autor a zdroj: CL3 - Roman Gale, David Bureš, Radek Pasterný