Zajímavou kombinací multifunkčního obchodního a zábavního centra s autobusovým nádražím se budou moci již za čtrnáct měsíců pyšnit obyvatelé jihočeské metropole. Stanoviště autobusů budou totiž umístěna v nejvyšších podlažích nového multifunkčního objektu, jehož investorem je společnost CB - Mercury Center. Stavbu v hodnotě 800 milionů korun dokončí Skanska CZ do závěru roku 2006.

Vizualizace obchodního centra s nádražím, České Budějovice Autor: archiv

Spojení nádraží s obchodním centrem umožňuje dlouhodobě ponechat stanoviště autobusů v oblasti, kde by se bez dalšího komerčního využití podobná služba v tržním prostředí pouze obtížně uživila. Navíc vznikne velmi přirozené centrum pro pohyb obyvatel města i širokého okolí, které nabídne ojedinělou možnost pro nákupy a zábavu, a to s velmi rozsáhlou dopravní obslužností. Chybět nebude ani bezpečné parkoviště pro cca 700 automobilů, které napomůže dopravnímu řešení v centru města.

"Takové stavby jsou pochopitelně výzvou pro každou firmu z oboru. Vždyť na místě stávajícího autobusového nádraží vznikne zcela nový moderní objekt, kde bude umístěno obchodní středisko, garáže a samotné autobusové nádraží bude v nejvyšších patrech budovy, což je v podmínkách České republiky jistě unikátní řešení," uvedl Jiří Bažata, výkonný ředitel Divize Pozemní stavitelství Čechy společnosti Skanska CZ.

Vizualizace obchodního centra s nádražím, České Budějovice Autor: archiv Dočasný přesun stávajícího autobusového nádražíPo dobu výstavby bude autobusové nádraží přesunuto do nákladového areálu Českých drah, které je od původního umístění vzdálené zhruba 200 metrů, a autobusové linky budou jezdit bez omezení. "Po nezbytně nutnou dobu jsme museli přemístit odjezdy a příjezdy autobusových linek do náhradních prostor. Rádi bychom se tak omluvili obyvatelům celé oblasti za případné komplikace, které jim s tímto nevyhnutelným krokem mohly vzniknout. Uděláme ale vše pro to, abychom tyto negativní vlivy zmírnili," sdělil Ladislav Kratochvíl, projektový manažer společnosti Skanska CZ.

Nová multifunkční budova s autobusovým nádražímNa místě stávajícího autobusového nádraží mezi ulicemi Nádražní, Žižkova, Dvořákova a Kasárenská vznikne nový čtyřpodlažní objekt se dvěma podzemními a čtyřmi nadzemními podlažími o celkové ploše 60,5 tisíce metrů čtverečních. V podzemních podlažích bude umístěno parkoviště. V nadzemních podlažích pak budou prodejní plochy, supermarket, restaurace, občerstvení a v nejvyšších dvou patrech bude zázemí autobusového nádraží. Autobusové zastávky na vrcholu budovy budou opatřeny přístřešky, aby ochránily cestující před deštěm a přímým sluncem. Autobusy budou na střechu budovy přijíždět po zastřešené rampě, která bude vyúsťovat do Dvořákovy ulice.

Vizualizace obchodního centra s nádražím, České Budějovice Autor: archiv

Nový objekt bude tvořen železobetonovým skeletem a fasády budou tvořeny obvodovým pláštěm. Pro nájezd autobusů do třetího nadzemního podlaží bude vybudována speciální železobetonová rampa. Část budovy bude prosklená, což poskytne dostatek denního světla uvnitř. Součástí výstavby je také technologické vybavení jako jsou rozvody tepla, plynu, vzduchotechnika, chlazení, samočinné stabilní hasící zařízení, elektronické požární a bezpečnostní zařízení, telefonní a datové rozvody, místní rozhlas a také panoramatické a evakuační výtahy.

V rámci projektu proběhne také rekonstrukce podchodu pro pěší, chodníků a přilehlých komunikací. Na závěr budou provedeny sadbové úpravy, kdy okolo objektu budou vysázeny stromy a keře.

O projektu Mercury Center, České Budějovice

Začátek stavby: září 2005; konec stavby: listopad 2006

Developer: CB – Mercury  center a.s.

Architekt: Atelier 8000

Vizualizace nového autobusového nádraží: Skanska

Zdroj: ČTK, Skanska, -var-