Tak jak se jaro přibližuje létu, stále více se z kuchyně přesunujeme na zahradu – nejen s odpolední kávou a rodinnou večeří, ale také s další velmi příjemnou věcí - s pořádáním malých posezení i větších večírků pro přátele.

Ještě loni jsme například bydleli v bytě, kam se vešel maximálně jen komorní mejdan o pěti lidech. Teď chceme přátele pozvat na zahradu nového domu – a když je spočítáme, vychází nám třeba 40 lidí. To ovšem vyžaduje skoro profesionální organizaci. Jak takovou větší slavnost vlastně nejlépe připravit, aby garden party byla opravdu příjemnou akcí nejen pro všechny pozvané, ale také pro nás jako organizátory?

Pokud se rozhodneme pro opravdu velkou akci se kterou nemáme zkušenosti, nejdeme do toho po hlavě a věci neodhadujeme, ale alespoň napoprvé necháme stranou improvizaci. Přípravě se budeme věnovat dostatečně předem, aby nás nevyčerpala fyzicky ani finančně (každá improvizace se tu prodražuje). Jeden večer třeba věnujeme plánování - dopodrobna promyslíme organizaci, přesné rozdělení úkolů (mezi členy rodiny, dále můžeme poprosit některé přátele anebo dokonce můžeme najmout profesionály, cateringovou službu). Velmi důležitá je příprava jídelníčku i případného programu (režie večera). I v případě malé garden party se musíme věnovat předem také zdánlivým (ale v konečném efektu důležitým) detailům jako nádobí, dostatek ledu, květinová výzdoba a další efekty (lampiony, girlandy, balónky), samozřejmě hudba, ale například také parkování – prostě režii večera bychom měli mít předem připravenou, pokud jsme takovou akci doposud nepořádali a nemáme organizaci v malíčku.

V tom případě, a je to zcela normální, totiž budeme přicházet na to, co je špatně a co je dobře až v průběhu večera. Nevadí – příště už budeme určitě dokonalí – anebo přinejmenším o mnoho lepší. Jednotlivými úskalími večírku na zahradě vás provedeme v několika příštích pokračováních. Prozatím zkuste vymyslet, jak najít optimální termín, jak nejefektivněji pozvat přátele a jak je vyzvat k potvrzení účasti .

-ag-Foto: Archiv In