Informační centrum ČKAIT a společnost GRAND České Budějovice vydaly CD ROM STAVEBNÍ KODEX – právo, management a informační zdroje ve výstavbě. CD obsahuje komplexní právní informace týkající se výstavby (v plném aktuálním znění), všechny předpisy stavebního práva a další související obecně závazné předpisy), vybrané judikáty, vybraná stanoviska odboru stavebního řádu ministerstva pro místní rozvoj, rozhodnutí a opatření ministerstva financí, popis a vysvětlení správních řízení ve výstavbě, vzor žádostí, podání a rozhodnutí, smluvní vzory ve výstavbě, adresáře úřadů a institucí, právní předpisy EU vztahující se k výstavbě a další dokumenty. STAVEBNÍ KODEX vydává Informační centrum ČKAIT a společnost GRAND České Budějovice za odborné spolupráce a podpory ČKAIT, České společnosti pro stavební právo – regionální kanceláře České Budějovice a ministerstva průmyslu a obchodu – odboru stavebnictví. Vychází 3x ročně, v pravidelných termínech leden, duben a září každého roku. Právní předpisy jsou na CD zařazovány v plném aktuálním znění k datu vydání. Je využíváno hypertextové prostředí ZONER CONTEXT. Vyhledávání právních předpisů lze provádět různými způsoby, a to: - výběrem z chronologického přehledu všech předpisů zařazených na CD - výběrem podle věcných oblastí (klíčových slov - pomocí fulltextového vyhledávání, tj. zadáním příslušného hledaného výrazu do vyhledávacího pole. Pozornost je věnována zejména základnímu předpisu pro výstavbu – zákonu č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Pro vybraná ustanovení SZ byly zpracovány přehledy odkazů na související ustanovení SZ nebo na jiné právní předpisy. Pouhým kliknutím myší na vložený odkaz v podobně tří podtržených hvězdiček (jsou označena ***) se otevře seznam odkazů k danému ustanovení SZ; dalším kliknutím myší na vybranou položku seznamu se přímo otevře navazující ustanovení SZ nebo jiného právního předpisu. Důležité aktuální informace přináší rubrika „Právo Evropské unie“. Obsahuje v plném (českém a anglickém) znění základní evropskou směrnici pro stavebnictví – Směrnici Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. dále přílohy směrnice (základní požadavky na stavby a 6 interpretačních dokumentů). V této rubrice najdeme přehled dokumentů Evropské komise a Stálého výboru pro stavebnictví týkajících se výstavby, rozhodnutí Komise týkající se evropských technických schválení, postupů prokazování shody u jednotlivých skupin stavebních výrobků aj. Makroekonomické informace z oblasti stavebnictví, indexy vývoje, vývojové trendy a prognózy jsou prezentovány v rubrice Stavebnictví v zrcadle konjunktury. Údaje jsou průběžně aktualizovány. Informace o odborných statích a článcích publikovaných v českých a slovenských stavebních časopisech či ve sbornících ze seminářů a konferencí najdeme v rubrice Signální informace. V signálních informacích je sledováno více jak 100 titulů odborných stavebních časopisů vydávaných v České republice a ve Slovenské republice. Zdroj: ČKAIT