Na CD ROM RSJ-PK IV bylo uloženo 114 platných technických podmínek a 1 dodatek TP pro obor PK, 9 vzorových listů pozemních komunikací, předpisy pro zhotovení dokumentace staveb PK, oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK, předpisy pro realizaci staveb PK, metodický pokyn pro technický dozor na stavbách PK. Bylo připojeno 197 obecně závazných právních předpisů v plném aktuálním znění a přehled platných ČSN.

Pro Ministerstvo dopravy a spojů ČR a Českou komoru stavebních inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydává Informační centrum ČKAIT ve spolupráci se společností GRAND České Budějovice., cena 4000 Kč

Zdroj: ČKAIT