Minule jsem vám předložil jak na tácu právní pomoc. Byla to strašná zkušenost. Jestli takoví lidé hájí naše práva, připravují je a vytváří právní základ naší společnosti, tak se není co divit, že to v tomto státě vypadá tak, jak to vypadá.

Ale nadávání už stačilo. Přesunu se v čase o nějaký ten měsíc dál a říjnové dny nám ohlásily nejen podzim, ale také nabytí nemovitosti. Stal jsem se majitelem bytu v Praze. Bytu, který je sice zatížen hypotékou a budu ho splácet až do svého důchodu (pokud ještě bude tato instituce existovat), bytu, který nikdo neopravoval dvacet let, ale zato s fantastickým výhledem na Prahu. Sami posuďte, jak krásný výhled z okna máme. A takových výhledů je vidět z našeho okna v obývacím pokoji padesát do týdne. Slunce kreslí do stoupajících proudů unášející páru od povrchu zemského k rosnému bodu (děkuji, Vančuro, za tento příkras) své podpisy, aby na něj lidé nezapomněli ani po tom, co zapadne za pražským hradem. Krása, která se neopakuje dvakrát stejně. Pro tohle zapomínáme na to, co nás potkalo, a čekáme jen časů dobrých.

Výhled z okna Autor: Jan Čech Autor: Jan Čech

Přesto neopomenu několik dobrých rad pro vaši případnou koupi bytu:

  • Vyvarujte se ve smlouvě slovosledu „jak stojí a leží“. Jde o právnickou kličku, že kupujete byt takový, jaký je. A i kdybyste den po podpisu smlouvy přišli znovu a celý dům byl rozpadlý v prach, máte smůlu. Na vady jste sice podle zákona měli být předem upozorněni, ale dokážete před soudem, že to tak nebylo? Že při prohlídce, když jste zrovna kontrolovali stav oken, vám realitní makléř neřekl, že statika domu je trochu slabší? Tento slovosled pak říká, že i to, co vidět nebylo, tam prostě je a vy to kupujete „jak to stojí a leží“.

  • Pokud budete kupovat byt či dům přes realitní kancelář, nebojte se a klidně jim napařte také nějaké penále. Ve smlouvě o zprostředkování totiž zjistíte, že máte tisíc a jednu povinnost, které když nesplníte, budete platit penále. A realitka z celé smlouvy vychází s nulovou zodpovědností a nulovou penalizací. NIC! Když si berou od vás nemalé peníze, ať také ručí za to, že bude smlouva připravena ve stavu odsouhlaseném oběma stranami do určitého data, že realitka dodá výpisy z katastrů, podá daňové přiznání, zajistí úschovu peněz…

  • Ve smlouvě nezapomínejte na zdánlivě nedůležité body, jako jsou postfunkce, tj. že bývalý majitel musí do určité doby odhlásit všechny osoby z trvalého bydliště vašeho bytu, že musí odhlásit poštu, a s tím souvisí i jak dlouho budete poštu došlou na jeho jméno skladovat a předávat mu… Zdá se vám to malicherné? Tak si představte, že dojde bývalému majiteli obálkou výzva o zaplacení dlužné částky. Vy mu obálku nepředáte, přijde na něj exekuce a exekutor má v registru obyvatel zapsaného majitele na vaší adrese. Nebo už tam není, exekutor přijde za skutečným dlužníkem, ale on vás bude žalovat za zamlčení dopisu, na jehož základě byla nařízena exekuce.

  • Nezapomeňte na klauzuli o tom, že za bývalým majitelem jdou všechny nedoplatky, dluhy i přeplatky, které vznikly do dne podpisu smlouvy. To je jeden z nejdůležitějších bodů!

  • Překontrolujte si všechny termíny. Například katastrální úřad má určitou dobu na změnu a může se stát, že tato doba bude kolidovat s dobou, po kterou je platná kupní smlouva apod. Stejně tak i banka má na rozhodnutí a uvolnění peněz určitý čas a může se stát, že byste to nestihli podle smlouvy. Pak byste mohli platit penále.

  • Přepočítejte si, kolik stejnopisů kupní smlouvy bude zapotřebí. Jednu potřebujete vy, jednu majitel, jednu banka, realitka, čtyři katastr a jednu schovatel úschovy.

  • Pokud realitka má možnost uschovat peníze u svého notáře a tato úschova je hrazena z odměny realitce, protistrana se však rozhodne pro úschovu u „nezávislého“ notáře či banky, žádejte stálé dodržení smlouvy, tedy hrazení poplatku za úschovu (nemalé peníze) stále z odměny realitce. Tato klauzule musí být ve smlouvě!

  • Také odměny případným právníkům musí být zaneseny ve smlouvě. Není možné, aby právník přizvaný prodávajícím pak chtěl po kupujícím peníze za to, že upravoval podle jeho připomínek smlouvy.

  • Nezapomeňte na záchrannou brzdu. Pokud nebude v přesně daném termínu naplněna některá z důležitých podmínek (převod peněz, zápis na katastru apod.), musíte mít možnost od smlouvy okamžitě odstoupit, a to bez jakýchkoli sankcí. Naopak si zkuste vymínit sankce na straně prodávajícího nebo (a hlavně) na straně realitky, která to měla všechno zajistit.

Váš Jan Čech, šéfeditor www.dumazahrada.cz