Život na předměstí si žádá auto

První automobily začaly vznikat už koncem 18. století (tehdy šlo ještě spíše o "vozítka" poháněná parním strojem) a v následujících dvou stoletích se rozšířily natolik, že si život bez nich už téměř nedokážeme představit.

DALŠÍ ČLÁNKY ZE SERIÁLU O NETRADIČNÍ ARCHITEKTUŘE:

Díky rychlejší, snadnější a komfortnější přepravě jsou automobily jednou z příčin, proč je tak snadné odstěhovat se pryč z center velkých měst do jejich předměstí a přilehlých menších měst. Jde o trend, který se v posledních letech prosazuje čím dál více. A rozhodně se s ním nesetkáme jen v České republice, ale také třeba v Polsku.

Auto-Family House vyčlenil celé přízemí domu pro automobily

Auto-Family House 5 Autor: freshome.com Autor: freshome.com

Tento neobvyklý dům nazvaný Auto-Family House navrhl polský ateliér KWK Promes. Jedná se o obydlí, jehož cílem je zajistit co největší pohodlí pro obyvatele domu, kontinuitu s okolní přírodou a vyčlenit speciální prostor pro automobil. Tento prostor, který tvoří zastřešená příjezdová cesta a garáž, je vlastně přízemím domu.

Auto jako nový prvek obytné zóny

Majitel se společně s architekty dohodl na začlenění příjezdové cesty a garáže přímo do tradiční obytné části domu. A to hned ze dvou důvodu - z praktického i estetického. Majitel a jeho rodina se totiž při vjezdu do domu dostanou autem velice snadno a pohodlně až do vnitřních prostor, kde se také nachází hlavní vchod do domu.

Auto-Family House 6 Autor: freshome.com Autor: freshome.com

Druhým a neméně důležitým důvodem k tomuto nezvyklému architektonickému řešení, jenž v mnoha ohledech připomíná tunel, bylo zachování příjemné zahrady. Tu by totiž klasická příjezdová cesta velmi narušila. Pro uchování co největšího množství zelené plochy je i střecha příjezdového tunelu pokryta travním kobercem, takže nijak neruší dojem z okolní přírody ani výhled z domu. Tradiční obytná část domu určená pro jeho obyvatele se pak soustřeďuje do patra nad tunelem.

Zdroj: KWK Promes, Freshome