Tato příručka byla zpracována z podnětu odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj v Ústavu územního rozvoje v Brně v roce 1999. Obsahuje přehled limitů, vyplývajících z obecně platných právních předpisů a platných norem podle stavu k 31.12.1998 a je pravidelně dvakrát ročně aktualizována.

Obsah:

- Úvodní slovo- Základní pojmy- Důvody pro omezení využití území- Druhy limitů využití území- Používání příručky o limitech využití území- Literatura- CELOSTÁTNĚ PLATNÉ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ- Úvod- Seznam limitů- Věcný rejstřík- Rejstřík právních předpisů-  Dodatky

Autoři knihy: Ing. Vladimír Hyvnar, RNDr. Jan Bína, CSc., doc. ing. Antonín Buček, CSc., RNDr. Jiří Ličeník, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. Dana Chlupová, Ing. Zdeněk Přikryl, CSc., Ing. Jindra Kasalová, Ing. Eva Reinöhlová, Ing. Igor Kyselka, CSc., Ing. arch. Eva Rozehnalová, Ing. František Nantl, Ing. arch. Marie Tomíšková

Kooperace: Ing. Jiří Fait, Ing. Magda Horská, CSc., RNDr. Ladislav Moučka, RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.

Více informací na stránkách ÚÚR Ministerstva pro místní rozvoj