Cementový beton je stavební materiál, který se vyrábí smícháním kameniva s cementem a vodou. K tvrdnutí, vlastně ke krystalizaci dochází asi hodinu po rozmíchání pevné směsi s vodou. Teplota směsi by přitom neměla klesnout pod bod mrazu, protože tím by se beton znehodnotil; při vyšších teplotách tuhne beton rychleji. Za plně vyzrálý hotový beton se v praxi považuje po 28 dnech tuhnutí. Ve stavebnictví se využívá k nejrůznějším účelům, často pro nosné a základové konstrukce.