Na ceně bytů se podílí především náklady spojené s jeho výstavbou. Jako cena stavby je uváděna cenová hladina pohybující se od 10 - 12 tisíc korun za 1 metr čtvereční užité nebo podlahové plochy plochy bytu. Bohužel náklady na výstavbu takového domu jsou daleko vyšší. V uvedené cenové hladině jsou uváděny pouze přímé náklady zhotovitele, které se v takové cenové hladině skutečně pohybují. Ke zdárnému dokončení stavby a její způsobilosti je však zapotřebí mnohem více nákladů. Pokud přidáme další náklady spojené s výstavbou k přímým nákladům dodavatele v průměrné cenové hladině 10 850 Kč za metr čtvereční, můžeme se dostat až na cenu 21 290 Kč za metr čtvereční. Rozepíšeme-li veškeré náklady na jednotlivé výdaje, bude schéma na vybudování 1 metru čtverečního vypadat asi takto: Výdaje............................................................................. cena v Kč za metr čtvereční základní.............................................................................................................10 850 pozemek..............................................................................................................2 900 náklady zhotovitele.............................................................................................2 100 nepředpokládané skutečnosti, inflace.................................................................1 360 primárního či dodavatelského financování.........................................................1 070 projektová příprava, povolení, průzkumy..............................................................900 oprávněný zisk developera.....................................................................................760 režijní náklady developera.....................................................................................600 obchodní realizace.................................................................................................540 připojovací poplatky..............................................................................................210 Celková suma.............................................................................................…..21 290 Od tohoto schématu se vyvíjí kupní cena bytů a proto pozor na nízké ceny. Nízká cena je hodně velkým lákadlem, ale může svědčit o nekvalitě projektu a nesolidnosti developera. Nízká cena může být ukazatelem, že byt je umístěn na nejhorším místě budovy ( například je v nejnižším podlaží a je orientován na sever ). Jednotková cena prodejních bytů též bývá odstupňována podle podlaží či dokonce podle orientace ke světovým stranám.