Nesoustřeďte se jen na cenu

Při výběru stavební společnosti nedoporučuji řídit se pouze podle ceny. Často se - při jasně specifikovaném zadání - liší maximálně o pět procent, což může být způsobené rozdíly v režijních nákladech jednotlivých firem, vzdáleností firmy od stavby, rozdílnými rabaty v materiálových položkách nebo kalkulačně plánovaným procentem zisku.

Ptejte se…

Důležitou roli při výběru firmy hrají reference. Ty by nám firma měla poskytnout nejen odkazem na realizované stavby, ale nabídkou návštěvy rozpracovaných zakázek v různém stupni rozestavěnosti. Doporučuji si na prohlídku staveb přizvat technický dozor, který zná prováděné technologie a lépe odhalí, zda je firma bez problémů zvládá, a umí posoudit kvalitu stavby. Je dobré vyžádat si také kontakt na klienty, kterým již stavba byla předána, a zjistit si tak například, jak se firma chová v případě uplatněné reklamace, zda ji odstranila bez průtahů apod. Musíme si uvědomit, že součástí každé smlouvy o dílo je i záruční doba. Její obvyklá délka je 36 měsíců a firma je po tuto dobu povinna opravit bezplatně případné nedostatky. Je také namístě zajímat se o pojištění stavební společnosti a ověřit si, na jaké případy je pojištěna. Kvalitní společnost má obvykle uzavřené komplexní stavebně montážní pojištění, které zahrnuje veškeré možné případy - jak živelní pohromy, tak krádeže či odpovědnost za případné škody vůči třetím osobám. Nebojme se dopředu projednat důležitou pasáž smlouvy o dílo, a to platební podmínky. I zde se můžeme setkat s indiciemi, které nám pomohou při rozhodování. Není neobvyklé, že součástí nabídky společnosti je i obecná smlouva o dílo, která nám na všechny tyto oblasti podá jednoznačnou odpověď. Kvalitní firmu poznáme i podle toho, jak má na jednotlivé technologie proškolené své zaměstnance. Výrobce materiálů každoročně nabízí školení pracovníků a firma jejím absolvováním získá příslušný certifikát. Ten je obzvláště důležitý u specifických technologií - jen tak máme záruku kvalitního provedení.

A co nové firmy?

Stavebníci dnes již mají nezanedbatelnou výhodu, že stavební firmy, které na trhu působí již více let, mohou předvést provedené stavby. Tím nechci diskriminovat nově vznikající firmy, které mohou být stejně kvalitní, ale upřímně jim nezávidím proces přesvědčování klienta, že právě oni jsou ti praví. Takové firmy obvykle nabízejí nižší cenu, někdy v souladu s nižší vlastní režií, a tou se snaží klienta získat. Zde si můžeme pomoci jedině tak, že si ověříme zkušenosti a praxi majitele firmy a jeho týmu, pozeptáme se případně na rozestavěných stavbách jiných stavebníků. Zejména pokud stavíme složitý dům v konkrétní technologii, musíme vybírat opravdu kvalitní společnost, abychom neriskovali možné technologické problémy.

Doporučený postup

Pokud tedy shrneme postup, jak poptat dodavatele stavby, doporučuji učinit tyto kroky:

  • U složitějších staveb (nebo pokud jsme úplní laici) si najmout technický dozor.
  • Podle doporučení známých, budoucího technického dozoru či z katalogů firem vybrat 5 - 6 společností a oslovit je: zda mají o naši zakázku zájem a chtějí se účastnit výběrového řízení. Těmto firmám popíšeme svůj záměr, lokalitu stavby, anebo zašleme vybranou část dokumentace - např. technickou zprávu, pohledy. Pokud projeví zájem, požádáme je o reference, vzorovou smlouvu o dílo apod.
  • Vybereme tři firmy, které nám poskytly nejkvalitnější podklady a splňují naši představu o smlouvě. Ty vyzveme k převzetí projektové dokumentace, kterou poskytneme úplnou a případně doplněnou o požadované standardy. Stanovíme termín zpracování nabídky a způsob, jakým bude odevzdána, včetně termínu, kdy nabídky vyhodnotíme. To se často v poptávkách neobjevuje a při spěchu klienta na nabídku mě pak mrzí, když se ani za měsíc či dva neozve s výsledkem. V rámci poptávky je také vhodné stanovit kritéria pro definitivní výběr dodavatele, např.: Kvalita a reference; Cena za dílo; Kvalita zpracovaného rozpočtu a celkové nabídky; Celkový dojem z přístupu, komunikace a např. termínu realizace, záruky apod.
  • S technickým dozorem podle stanovených kritérií vyhodnotíme nabídky a vybereme dvě firmy, se kterými absolvujeme závěrečný pohovor na téma např.: kdo povede stavbu, jak bude zpracován podrobný harmonogram, uzlové body stavby apod.
  • Všechny zúčastněné firmy vyrozumíme o svém rozhodnutí a poděkujeme za účast, tato slušnost bohužel často chybí.

Pokud si stavební firmu vybereme tímto způsobem, neměli bychom v průběhu stavby zažít nepříjemnosti. Stavba proběhne hladce a nestane se noční můrou.

-Ing. Roman Brabec, Dům a zahrada 4/2011-

Foto: www.thinkstock.cz