Společnost CENTRAL GROUP nabízí nejširší možnosti financování bytů, domů a parcel na našem trhu. „Našim klientům se snažíme maximálně usnadnit financování,“ říká Aneta Vojtěchovská, vedoucí prodejního týmu společnosti CENTRAL GROUP. K pořízení nového bytu, domu nebo parcely nyní stačí uhradit jen 5% z ceny. Tato záloha se hradí do 7 dnů po uzavření smlouvy. Zbývající část lze doplatit až do 12 měsíců po předání dokončené stavby anebo z úvěru.

Nejvíce využívané je úvěrové financování. K pořízení nového bydlení je nyní možné využít zcela nový úvěrový program s názvem 5% + SPLÁTKY. Tento program umožňuje uhradit po podpisu smlouvy jen 5% ceny z vlastních zdrojů a na zbývající část čerpat zvýhodněný hypoteční úvěr. Ten je pro každý byt a dům v nabídce CENTRAL GROUP již předběžně vyřízen u spolupracující hypoteční banky. Proto je možné smlouvu na vybraný byt nebo dům uzavřít ihned a schválení zvýhodněné hypotéky je výrazně zjednodušené. V rámci programu 5% + SPLÁTKY se hypoteční splátky pohybují u bytů již od zhruba 4.500 Kč měsíčně.

Dalším velmi žádaným programem je zvýhodněný program VYMĚŇTE STARÝ BYT ZA NOVÝ. Je určen všem klientům, kteří mají starší vlastní nebo družstevní byt v Praze, a výnosy z jeho prodeje chtějí použít na pořízení nového bydlení.

Klienti s vysokou bonitou mají nyní možnost financovat celou cenu nového bytu, domu nebo parcely z úvěru. Po podpisu smlouvy klient uhradí pouze vratnou jistinu ve výši 5% z ceny nemovitosti. Poté, kdy úvěrující banka vyplatí alespoň část úvěru na účet CENTRAL GROUP, bude klientovi celá uhrazená jistina ihned vrácena.

CENTRAL GROUP poskytuje všem zájemcům ZDARMA finanční poradenství a rovněž vyřizuje ZDARMA hypoteční úvěry u jakékoliv hypoteční banky. Zákazníkovi navíc bude na základě vyhodnocení jeho bonity a požadovaných kritérií doporučen pro něj ten nejvhodnější bankovní dům.