Zálohy na elektřinu či plyn, které svému dodavateli pravidelně posíláte, pokrývají odhadovanou spotřebu vaší domácnosti či jiného odběrného místa. Jednou za rok pak dodavatel v periodickém vyúčtování porovná vaši skutečnou spotřebu s tím, co jste už zaplatili, a vystaví fakturu s případným nedoplatkem či přeplatkem.

Automatická úprava záloh ve vyúčtování

Vyúčtování je zároveň důležitým podkladem pro stanovení výše záloh na další období. „S každým pravidelným vyúčtováním náš systém automaticky propočítává optimální výši záloh energií na daném odběrném místě, abychom naše zákazníky chránili před případnými nedoplatky,“ uvádí Robert Šíma, ředitel zákaznické péče Bohemia Energy, a dodává: „Algoritmus na základě mnoha faktorů stanoví budoucí spotřebu a také optimální výši záloh tak, aby periodické vyúčtování neskončilo doplatkem.“

Bohemia energy Autor: Bohemia Energy

K přepočtu se využívá například informace o historické spotřebě na daném odběrném místě, způsobu využití energií, ale zohledňuje se také dlouhodobý průměr teplot, větru, slunečního svitu a v neposlední řadě i vývoj cen odebírané komodity, tedy elektřiny či zemního plynu.

Když ceny rostou…

To, že nás v nejbližší době čeká zdražení energií, je fakt, se kterým musíme počítat. „Ceny elektřiny na velkoobchodních trzích, kde pro své zákazníky komoditu nakupují jednotliví dodavatelé, od začátku roku kontinuálně rostou. Kupříkladu aktuální cena elektřiny na rok 2022 je 85 EUR, je tedy o 90 procent vyšší než ta, za kterou se na rok 2021 průměrně obchodovalo v loňském roce,“ říká Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy.

Bohemia energy Autor: Bohemia Energy

Hlavním důvodem, proč ceny elektřiny rostou, je cena emisních povolenek. Pro představu, v roce 2018 stála povolenka kolem 5 EUR, v letech 2019 a 2020 se obchodovala v průměru kolem 25 EUR a letos se maxima dostala přes 57 EUR. Za zvyšující cenou je kromě přísnější politiky Evropské unie v oblasti ochrany klimatu také vysoká poptávka ze strany spekulantů, kteří povolenky začali skupovat s cílem na nich vydělat.

K rostoucím cenám elektřiny přispívá i očekávání vyšší poptávky díky oživování ekonomiky a rozvoji elektromobility. Vedle toho zatím neexistuje adekvátní náhrada na výrobu elektřiny za postupně se uzavírající uhelné elektrárny v Evropě.

Co je emisní povolenka
Emisní povolenky a obchodování s nimi jsou nástroje, které Evropská unie vytvořila, aby mohla splnit svůj závazek snížení emisí skleníkových plynů, zejména CO2. Jedna povolenka opravňuje k vypuštění jedné tuny CO2 do ovzduší. V případě, že firma emisní kvótu překročí, musí si další emisní povolenku nakoupit na trhu. S povolenkami lze obchodovat na evropských energetických burzách.

Aby toho nebylo málo, tak roste i cena zemního plynu. „Při nahrazování výroby elektřiny z uhlí se využívá zemní plyn, a jeho spotřeba tak neustále roste. Navíc letošní studená zima vyprázdnila zásobníky, které se i díky geopolitické situaci daří naplňovat jen velmi pozvolna,“ vysvětluje Libor Holub.

… je čas na úpravu záloh

Poměrně razantní nárůst spotřeby energií v domácnostech přinesly i dlouhodobé pobyty na home office. Když jsme doma, více svítíme, topíme a používáme energeticky náročné spotřebiče. Jak spočítala Bohemia Energy, u čtyřčlenné rodiny, kde rodiče pracovali během pandemie z domova a alespoň jedno z dětí bylo na distanční výuce, se pohyboval relativní nárůst spotřeby energií v rodinném domku kolem 28 %, v bytech dokonce až kolem 38 %.

Vyšší spotřeba energií v domácnostech spojená s očekávaným růstem cen tak přispívá k tomu, že za elektřinu a plyn zaplatíme více než v letech předcházejících. Proto se vyplatí podívat se na předepsanou výši záloh, a v případě, že zůstala stejná, ověřit si se svým dodavatelem, jestli není čas ji upravit. Vyhnete se tak možnému nepříjemnému překvapení v podobě nedoplatku při dalším vyúčtování.