Nové, neotřelé využití technologických staveb, invenční přístup k historickému dědictví nebo citlivé provedení veřejných a dopravních staveb minimalizující dopady na životní prostředí. To jsou převažující rysy pěti realizací, které získaly prestižní Cenu Inženýrské komory 2021.

„Vybraná pětice vítězů, jež doplňuje ještě zvláštní cena poroty a cena veřejnosti, do značné míry předjímá možný vývoj celého českého stavebnictví. Ten bude v dalších letech i s ohledem na ekonomickou situaci možná ve znamení klíčových infrastrukturních staveb, kreativity a právě konverzí a rekonstrukcí. A především hledání úsporných řešení,“ komentuje letošní výsledky Cen Inženýrské komory Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT.


Vítězové:


Velký městský okruh v Brně, úsek Žabovřeská

Ačkoliv bude II. etapa dokončena až v roce 2024, letošní Cenu Inženýrské komory získal tento projekt díky přesvědčivému řešení náročného souběhu řady problémů této části okruhu. Projektový tým pod vedením hlavního projektanta společnosti PK OSSENDORF, s. r. o., se musel vypořádat zejména se střetem souběžně vedené infrastruktury (komunikace, tramvajová trať, kmenové stoky) s přírodními prvky, jako je řeka Svratka, Wilsonův les či Žabovřeské louky. Porota ocenila například to, že tramvaj byla odkloněna do tunelu pod Wilsonovým lesem. „Stavba prošla poměrně složitým procesem posouzení jejího vlivu na životní prostředí, ve kterém byla zkoumána zhruba desítka variant,“ dodává hlavní projektant Ing. David Berger.

Velký městský okruh v Brně, úsek Žabovřeská Velký městský okruh v Brně, úsek Žabovřeská Autor: Zdroj: ČKAIT


Vodní svět ve Velkých Karlovicích

Obdobně citlivě prostředí výstavby zohlednili tvůrci Vodního světa ve Velkých Karlovicích, pod nímž je jako generální zhotovitel podepsána společnost PSG Construction, a. s. S dalšími oceněnými stavbami zábavní park spojuje například fakt využití brownfieldu: celý areál byl vystavěn na místě bývalého výrobního podniku. Při jeho realizaci byly využity přírodní materiály, zejména kámen a dřevo. Porotci ocenili vedle inspirativní kompozice v terénu rovněž řešení saun ve tvaru válců, které jsou umístěny kaskádovitě v těsné blízkosti hlavní budovy a tvoří tak architektonický doplněk celé stavby. „Těší mě, že po rekonstrukci Grandhotelu Tatra jsme ve Velkých Karlovicích mohli realizovat již druhý významný turistický cíl a opět jsme tak přispěli k rozvoji tohoto území,“ uvedl Ing. David Blažek, ředitel otrokovického závodu PSG Construction, a. s.

Vodní svět ve Velkých Karlovicích Vodní svět ve Velkých Karlovicích Autor: Zdroj: ČKAIT


Konverze tubusu větrné elektrárny na rozhlednu s turistickým infocentrem Šibeník

Větrná farma u Nového Hrádku na západním úbočí Orlických hor nebyla nikdy spuštěna kvůli hluku. Projektanti z ateliérů Projecticon, s. r. o., a ABM architekti z objektu ponechali pouze tubus, z nějž vznikla atraktivní rozhledna. Bývalá transformovna se modernizací proměnila na kotevní informační centrum na trase česko-polské hřebenovky. „Snažili jsme se maximálně využít nefunkční torzo a přestavět ho s minimálními finančními prostředky,“ uvedl Ing. Pavel Ježek, který byl projektantem i technickým dozorem investora.

Konverze tubusu větrné elektrárny na rozhlednu s turistickým infocentrem Šibeník Konverze tubusu větrné elektrárny na rozhlednu s turistickým infocentrem Šibeník Autor: Zdroj: ČKAIT


Orbita

Ateliery Hoffman a Deltaplan získaly ocenění pro mimořádné využití 120 metrů vysokého komínu v areálu brownfieldu – bývalé továrny na letecké motory. Návrh počítá, a to nepřehlédnutelným způsobem, s instalací bytů a kanceláří. Porota vyzdvihla mimo jiné vnímavý přístup k odkazu původního příběhu místa: základním motivem architektonického řešení komína se stala kliková hřídel vrtulového motoru. Komín tvoří osu hřídele a podlaží jeho čepy. „Stavba by se mohla stát symbolem Radlic a svým uživatelům nabídnout jedinečný 360stupňový výhled na Prahu. Zatím čekáme, zda o tento typ bydlení bude mít realitní trh zájem, a není tedy jisté, zda se bude realizovat,“ doplňuje projektant Ing. Petr Blažka.

Orbita Orbita Autor: Zdroj: ČKAIT


Pivovar Solnice v Českých Budějovicích

Pod náročnou rekonstrukcí je coby projektový ateliér podepsán Ateliér Heritas. Podařilo se mu v tomto vyhledávaném objektu propojit náročnou rekonstrukci unikátního krovu z první poloviny 16. století se současnými vysokými požadavky na technologické vybavení. Autentické interiéry zaručují návštěvníkům pobytový komfort, a to i díky centru komplexní chladicí soustavy, instalovanému v nedaleké budově. S historickým objektem je funkčně propojena podzemními produktovody, které vedou pod povrchem Piaristického náměstí. „Cílem rekonstrukce Solnice bylo zachovat prostory v jednotlivých podlažích ve své autentické podobě a zároveň vybavit budovu technickým zařízením nejvyššího standardu požadovaného současnými normami pro provoz restaurace, společenského sálu a výstavních prostor,“ popisuje hlavní projektant Ing. Libor Gregora.

Pivovar Solnice v Českých Budějovicích Pivovar Solnice v Českých Budějovicích Autor: Zdroj: ČKAIT


V souladu s hlavní kategorií je i letošní Cena poroty, udělená též rekonstrukci – v tomto případě lázeňské kolonádě, hale Vincentka a dalším stavbám v Luhačovicích. Hlavnímu projektantovi, kanceláři S-projekt plus, a. s., ze Zlína, se podařilo obnovit pozdně funkcionalistický komplex a zároveň zpřístupnit návštěvníkům nové prostory. „Sanačními zásahy prošly hlavní nosné prvky, které se působením agresivních minerálních vod ocitly mnohdy v havarijním stavu, poškozené původní mozaikové dlažby byly nahrazeny replikou, navrácena byla historická podoba osvětlení,“ připomenul hlavní projektant Ing. Jaromír Kudlák.

Rekonstrukce lázeňské kolonády v Luhačovicích Rekonstrukce lázeňské kolonády v Luhačovicích Autor: Zdroj: ČKAIT


O reálném přínosu inženýrských profesí pak svědčí další ocenění – Cena veřejnosti. Tu si za rok 2021 odnesla úspěšná, a dokonce oproti plánu v předstihu dokončená Intenzifikace Čistírny odpadních vod v Kamenici u Prahy. Generální projektant PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o., zhotovitelé Metrostav, a. s., D6 a Envi-Pur, s. r. o., či technický dozor Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., se vypořádali s náročným podložím a nečekanými podmínkami v kontrastu s téměř dvojnásobným rozšířením kapacity čističky odpadních vod. „Při pracích na zdvojnásobení kapacity se ukázalo, že nová část je stavěna částečně na místě bývalého rybníka a částečně na skalnatém podloží,“ doplňuje stavbyvedoucí Ing. Ondrej Kybast.

Intenzifikace Čistírny odpadních vod v Kamenici u Prahy Intenzifikace Čistírny odpadních vod v Kamenici u Prahy Autor: Zdroj: ČKAIT